Esquema del funcionament

Roger Costa – Ernest Durantes – Saioa Ispizua – Xisca March

En aquest esquema s’explica el funcionament del joc.  On podem veure que cada x segons apareix la imatge d’un personatge, amb un pressupost màxim que s’ha de col·locar en un habitatge de lloguer. En aquest punt apareixen els 10 districtes que formen la ciutat de Barcelona, i arrossegant el personatge, el posem en un dels barris, que s’obrirà per mostrar els habitatges disponibles i el preu de cada un. L’objectiu del joc és el de col·locar el personatge en un habitatge que s’ajusti a la seva economia, en el temps donat (ja que quan passa el temps apareix un altre personatge a col·locar i no es poden acumular o s’acaba la partida) Com més personatges es puguin col·locar i per tant, més duris en la partida, més puntuació s’obtindrà. Un cop posis el personatge en un dels habitatges disponible, aquest edifici quedarà ocupat.

NORMATIVA DEL JOC

1- Els personatges que apareixen en el joc tenen un pressupost màxim, i només poden ser col·locats en habitatges amb el mateix preu o inferior.

2- Cada x segons apareix un personatge nou a col·locar, si en aquest moment encara no s’ha pogut posar el personatge anterior en cap habitatge, el joc s’acaba.

3- Per cada personatge que s’aconsegueixi distribuïr es sumen punts al marcador final.

4- No es pot col·locar cap personatge en un habitatge ple o amb un preu superior al pressupost del que disposa.

En aquest esquema s’explica el funcionament del joc.  On podem veure que cada x segons apareix la imatge d’un personatge, amb un pressupost màxim que s’ha de col·locar en un habitatge de lloguer. En aquest punt apareixen els 10 districtes que formen la ciutat de Barcelona, i arrossegant el personatge, el posem en un dels barris, que s’obrirà per mostrar els habitatges disponibles i el preu de cada un. L’objectiu del joc és el de col·locar el personatge en un habitatge que s’ajusti a la seva economia, en el temps donat (ja que quan passa el temps apareix un altre personatge a col·locar i no es poden acumular o s’acaba la partida) Com més personatges es puguin col·locar i per tant, més duris en la partida, més puntuació s’obtindrà. Un cop posis el personatge en un dels habitatges disponible, aquest edifici quedarà ocupat.

.foto eskema.jpeg

Anuncios

Seguiment projecte serious game

Roger Costa – Ernest Durantes – Saioa Ispizua – Xisca March

Base de dades definitiva:

Lloguer mitjà mensual (€/mes) De: Mercat contractual de lloguer a Barcelona per districtes

http://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/timm/ipreus/habllo/a2016/tdte1.htm

TEMÀTICA SOCIAL: La immigració

MISSATGE/ HIPÒTESI

La nostra proposta es basa en el lloguer de pisos de la ciutat de Barcelona, separada en diferents districtes. L’objectiu principal del joc és la distribució de persones en els diferents pisos de lloguer que aniran apareixent en el transcurs del temps. Aquests, aniran variant de preu i de situació segons el districte on es trobi. Al mateix temps, s’aniran complicant les situacions (tal i com passa en la vida real de la majoria de persones), com per exemple la variació del nombre d’habitacions de les que disposa el jugador per tal de col·locar una família (2 nens=2 habitacions mínim). Factors com: la massificació d’habitants en determinats barris, la desigualtat, injustícies, canvis de preus en les immobiliàries, la paciència dels clients i/o famílies i un etcètera d’obstacles que faran que el jugador agafi una certa intriga i conscienciació.

 

REFERENTS:

-Serious games

Joinville School Avenue

La immigració està creixent de cada cop més particularment amb tots els problemes que coneixem a causa dels països en plena revolució. Un tema molt delicat i difícil quan veiem el nombre de persones que aterren a les fronteres o a la costa per mitjà d’un transport improvisat.

   L’avinguda de l’École de Joinville és rellevant perquè és un joc seriós que tracta els problemes dels centres de detenció administrativa amuntegats en condicions molt difícils. Aquestes institucions serveixen per empresonar als estrangers que esperen la deportació.

Per a cada resident, cal un registre detallat de la seva persona: edat, nacionalitat, estat de salut i curs està disponible si fa clic a cada un d’ells. Tots tenen aquest punt en comú d’estar en una situació irregular.

Es va inspirar en els esdeveniments de 2008 quan el Centre de Retenció Vincenne va ser destruït per un incendi després d’un motí provocat per la mort d’un dels detinguts.

El paper de director de l’establiment i intentaràs administrar el centre. Pot millorar les habitacions, netejar-les, cuidar els detinguts o reprimir-o tractar de ajudar-los a obtenir documents o expulsar-los del país. Tindrà un pressupost de respectar tot i l’augment de pacients. No podràs ocupar-te d’ells individualment, ja que són nombrosos. Alguns es molestaran, altres es emmalaltiran.

Joinville School Avenue.png

RÉFUGEÉS

Els refugiats són un joc seriós amb doble utilitat. Permet al públic en general descobrir notícies de manera original (Newsgames), i també és un bon Edugame per a l’aprenentatge de la professió al futur periodista.

Els refugiats us conviden a jugar com a enviat especial d’Art per fer el vostre propi informe.

4 destinacions estan programades de setembre a desembre: Nepal (actualment), Iraq a l’octubre), Líban (novembre) i finalment Txad (desembre).

Avui hi ha 52 milions d’éssers humans obligats a viure en un país que no és seu i, sovint, en condicions incòmodes i incòmodes com ara tendes de campanya, llençols o rajoles.

Durant aquests quatre mesos, podreu demanar-vos la foto de diferents cineastes, fotògrafs, escriptors i dissenyadors per crear els vostres propis informes l’objectiu és explicar la història d’aquests refugiats. Com van arribar allà, quines són les seves esperances, la seva vida quotidiana?

En col·laboració amb l’Oficina de l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats, Art, podeu conèixer aquests refugiats i els diferents actors de les associacions: metges.

Depenent de les vostres eleccions, recopilarà vídeos i fotos que us permetran fer un article coherent per satisfer la vostra demanda. Tindreu 5 dies i un temps limitat per a cada dia. Alguns llocs només són accessibles en determinats moments o progressaran per desbloquejar-los.

A la seva disposició, documents, un Xat per correspondre amb l’editor que us guiarà si es desvieu de l’assumpte, un mapa del camp i alguns documents que us permetran recopilar informació.

https://www.youtube.com/watch?v=YzIDTSvtDYs

 

-Prototips de personatges:

Captura de pantalla 2017-11-09 a las 10.45.53  Captura de pantalla 2017-11-09 a las 10.30.42

 

-Escenaris:

ESC2    ESCENARIS

 

ESBOSSOS

-De personatges:

-D’esenaris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projecte Serious Game

EMPTY CITY

Alumnes: Anna Adell, XinYu Lu, Zhengrong Du, Jhon Quiroz

 

Temes / Topics

  • Immigració / immigration
  • Integració a la ciutat / integration in the city
  • Cadena de favors / chain of favors

 

Temàtica social / Social theme

Les dificultats a les que s’enfronta una família d’immigrants quan arriba a un lloc nou, en aquest cas,  la ciutat de Barcelona.

The difficulties faced by a family of immigrants when they arriving at a new place, in this case, the city of Barcelona.

 

Missatge / Message

Prendre consciència dels problemes i dificultats a què s’enfronten la família nouvinguda en l’adaptació a una ciutat desconeguda i a vegades, fins i tot hostil.

Be aware of the problems and difficulties faced by the newly arrived family in adaptation to an unknown city and sometimes even hostile.

 

Base de dades OpendataBCN  / OpendataBCN database

 

Pluja d’idees / Brainstorming

IMG_1322.jpg

 

Món fictici / Fictional world

Una família estrangera arriba a Barcelona per reiniciar les seves vides, sent aquest un procés dur, necessiten ajuda per integrar-se a la ciutat. D’aquesta manera descobrir el camí cap a una nova vida, garantint la seva felicitat i fent de Barcelona una ciutat oberta, diversa i acollidora.

A foreign family arrives in Barcelona to restart their lives, this is a tough process and they need help to integrate into the city. Discover the path to a new life, guaranteeing their happiness and making Barcelona an open, diverse and welcoming city.

 

Regles / Rules

Es començaria per escollir el tipus de nucli familiar, les qualitats i els coneixements que es volen tenir. Aquests ens serviran per anar establint connexions i anar escalant en l’adaptació a la ciutat, per intentar acabar aconseguint una família feliç i totalment integrada. Trobar una feina, l’educació dels infants, aprendre català, satisfer necessitats bàsiques i emocionals… cada pas ens aportarà una nova relació/amistat que ens obrirà horitzons i ens conduirà cap a la nostra meta.

We’ll start by choosing the type of family, the qualities and the knowledge we want to have. These clues will help us to establish connections and climb in the city adaptation, to try to end up getting a happy and fully integrated family. Find a job, educating children, learning Catalan, meet basic and emotional needs … each step will bring us a new relationship / friendship that will open us horizons and lead us to our goal.

 

Objectius pedagògics i social / Social agenda

Aquest “serious game” té l’objectiu d’acompanyar a les persones nouvingudes durant el procés d’adaptació i descobriment d’una nova ciutat. Fomentar les relacions i la interacció amb el medi per aconseguir una família estable, feliç i integrada. Per últim, que no menys important, fer de Barcelona un lloc millor.

This serious game aims to accompany newcomers during the process of adaptation and discovery of a new city. Promote relationships and interaction with the environment to achieve a stable, happy and integrated family. Last but not least, make Barcelona a better place.

 

Referents of Serious Games and video games

SeriousGame references.jpg

Referents de personatges / Referents of characters

referència cartoons.jpg

Concep art

screen.jpg.jpg

 

Sea Hero Quest

Link del joc:

http://www.seaheroquest.com/site/es

Video teaser:

Estudiant: XINYU LU/ ZHENGRONG DU

Análisis juego封面.jpg 

Trama argumental:

Sea Hero Quest explores the story of a father and son who have spent years exploring the seas and sketching memories into a journal. When the aging father accidentally drops the sketchbook into the sea, the son sets out to rebuild the journal and help his father remember the vibrant years they shared. Players are tasked with memorizing a map and then navigating from buoy to buoy in numerical order along a predetermined path. The son’s quest to save his ailing father’s memory resonates deeply with players whose actions (just by playing) will contribute to research that ultimately aims to preserve the memories of others.

 

Personajes:

The player is a sailor, who is trying to help his father to find his lost memories. In order to do that, he has to sail in the sea fight all kinds of sea monsters and find those diaries which were lost.

 

Escenarios:

In different level, we have to remember the correct way for collecting lost diaries, it will be harder as we get into higher level, for example we have to remember more spots that have lost diaries and be more quick.

 

 关卡1     微信图片_20171025064139     微信图片_20171025064148    微信图片_20171025064145    2

 


  • Sistemas de reglas e interacción

 

Regles explícites:

In Sea Hero Quest, players navigate the high seas, swaps and rivers of lava while navigating buoys, setting flares and spotting aquatic monsters. The route that players take as they navigate the environment will be analyzed by scientists aiming to set a benchmark for “normal” navigation skills, against which they can examine those of patients showing signs of early dementia. By crowd-sourcing the research, scientists are accelerating the process of gathering navigation data and it is estimated that just two minutes of play time translates into an equivalent five hours of lab-based research. After being collected and compiled, the resulting database will be accessible and open to anyone studying dementia.

 

Mecàniques de joc:

Chose level and remember the way where we can find the lost diaries, touch the screen to move the boat that is operated by our player, click the correct way to shoot the glacier. And when monster appears, touch the button to take a screen shot of it.

 

 

· Aspectes socials i pedagògics

 Objectius:

This game can not diagnose the symptoms of dementia, but the data it collects can be used for future Alzheimer’s disease research. The research team collects a large number of behavioral data and analyzes them with artificial intelligence to understand the reasons for the loss of people. Through these studies, they may be able to create a better living environment for patients with Alzheimer’s disease.

 

Estratègies:

The game was funded by Deutsche Telekom and brought to life by game developer Glitchers in partnership with Alzheimer’s Research UK, University College London and University of East Anglia. To date, the game has been downloaded over 2 million times and players have generated more than 6,000 years of dementia research data just by playing.

Alejandro-杜峥嵘

Hey there,

微信图片_20171025231521.jpgmy name is Alejandro, you guys can call me Alex, Aidan or my Chinese name: Du. I’m from Shanghai, China, studying in Shanghai Art&Design Academy, majored in Interactive Media Design. I love exploring new things, listening to musics (electronic, rock, metal, light music…. It’s all about rhythm) and talking to different people, to me, it’s a perfect way to learn about other cultures and helps me to make friends. It’s really a nice opportunity for me to be here as an exchange student for 6 month, although time is limited, but i’m sure i can learn a lot from here 😉

 

图片1.jpg

图片3.jpg

图片4.jpg

图片5.jpg

XINYU LU

mmexport1507287838230_mr1507315005290.jpg

Hi everyone,

i am XinYu Lu,  you can just call me Alicia. Before to start the introduction about myself, i am so appreciated that i can get the opportunity to become an exchange student here, and i feel so happy that i found so many nice teachers and friends in barcelona.

Shanghai is my hometown, located in the east of China. And i have been studied in Shanghai Art & Design Academy for entire 4 years. My major is Game Design, and i have already learned basic ideas and technology about it. What’s more, graphic design is also my favorite. After 4 years study, i become proficient in many software such as Adobe Illustrator, Photoshop, Adobe premiere,3d max and so on. After this amazing trip in Barcelona, i do believe that i will gian more creative ideas and more advanced technology in this field.

Talking about my leisure time, i am a good guitar player, a good painter and a sport girl who love swimming very much. But calligraphy is my favorite hobby. Writting calligraphy is one of the traditional Chinese culture. Through writting calligraphy, i can make myself calm down, and greatly relax myself  when i am stressful.

In the remaining five months in the University of Barcelona, i will keep studying harder, and try to improve both of my Spansih and English. And of course, i also hope to get to know more friends here.

Thank you

圣骑士5剪影+1线稿+1黑白.jpg  3.25.jpg

超现实主义手绘新建图像3.6(1)

书法.jpg

 

Saioa Ispizua

imagen personal portfolio reducidaTodo empezó con las manchas de tinta desdibujadas que se creaban en mi pupitre tras olvidarme que, minutos antes, había depositado plena atención a deslizar  mi bolígrafo creando formas;  con el rabillo del ojo puesto en la mirada de aquel o aquella que vestía con bata y se paseaba por el aula soltando discursos.

Las prácticas que realizaba entre esas cuatro paredes, quedan ahora plasmadas en las múltiples libretas de distintos tamaños, colores, olores e historias que se ubican en la estantería de mi habitación.

Me gusta perderme por las calles, las plantas, las personas que abrazan el arte, la música en las plazas y los parques, viajar sola con mochila, ver atardeceres acompañada  y en silencio, leer libros con linterna, comunicarme sin palabras, las hojas de otoño, la poesía, la vida colaborativa, lxs apasionadxs y, las preguntas con y sin respuesta.