Dare it!

Nom del joc: Dare it!

Equip: Francesc Viladoms, Sílvia De Haro, Aránzazu San Segundo.

Tipus de joc: Serious game social, de realitat mixta per a smartphones (Android i iOS).

Públic: +16

Sinopsis: Joc on el jugador haurà de crear-se un avatar per poder participar en diferents gimcanes que es realitzaran cada dues setmanes a Barcelona. Els jugadors de cada partida es reuniran en un lloc determinat, que serà el punt d’inici per començar el joc. A partir d’aquí, cada jugador haurà de dur a terme un seguit de reptes per la ciutat, que per assolir-los, necessitarà l’ajuda de persones del carrer, o d’altres jugadors. Aquests reptes seran registrats a través de fotografies, vídeos o missatges de veu a l’aplicació del joc. El jugador guanyador serà el primer en assolir tots els reptes.

Objectius pedagògics: L’objectiu pedagògic principal és trencar amb l’aïllament que produeix l’addició als smartphones i a les xarxes socials. A més, amb aquest joc es vol fomentar l’ajuda entre persones de manera desinteressada, incentivar activitats lúdiques al carrer, aconseguir la interacció entre persones desconegudes i perdre la vergonya.

Estructures lúdiques: Per començar a jugar, l’usuari s’haurà de registrar a l’aplicació del joc, on li apareixerà una pantalla de registre i de creació del seu avatar. Un cop creat entrarà dins de l’aplicació, estructurada en 4 pantalles, que seran: el meu perfil, mapa, reptes, rànquing.

A la pantalla de perfil, el jugador podrà veure les seves dades i podrà personalitzar el seu avatar sempre que vulgui. A la pantalla del mapa el jugador tindrà a l’abast un plànol de la ciutat de Barcelona, amb els punts de cada repte i la resta de jugadors geolocalitzats. La pantalla de reptes, serà on el jugador rebrà les notificacions que l’informaran de les gimcanes i també dels diferents reptes actius, i on podrà penjar els reptes aconseguits. I per últim, la pantalla de rànquing, és on podrà veure les qualificacions i la posició de tots els jugadors que hi participen.

El jugador rebrà una notificació quan es programi una gimcana, aquest haurà de inscriure’s, aconseguint una plaça, de les 20 limitades. Un cop inscrit a la gimcana haurà d’anar al punt de trobada, el dia indicat. Allà s’iniciarà el joc, i el participant haurà d’anar completant els reptes que se li proposen.

Els reptes seran sempre participatius, on es necessiti l’ajuda de persones del carrer o d’altres usuaris del joc. Seran reptes on la prova d’haver-lo realitzat serà una fotografia, vídeo o gravació de veu que es penjarà a l’aplicació. Un exemple de repte podria ser; Cantar una cançó amb una persona del carrer, o fer-te una foto amb un home amb una peça de roba groga.

Fins que no hagi completat un repte, no se li activarà el següent, que per activar-lo a d’arribar fins al punt de repte, que estarà geoposicionat al mapa. Un cop completats els reptes, es verificarà que tots s’hagin realitzat correctament i es sumaran els punts corresponents al rànquing.

Personatges principals: Els personatges del joc seran tots aquells jugadors inscrits en el joc, que estaran representats per un avatar. Aquest avatar podrà ser modificat sempre que el jugador vulgui.

Concept art:

concept_art-01     concept_art-02

Disseny final del joc

Avatars:

avatars-11

Pantalles de joc:

pantalles-02

El joc

Conjunt de gimcanes periòdiques, on cada jugador haurà d’assolir 10 reptes amb l’ajuda de gent del carrer o altres jugadors. Aquests reptes s’hauran de penjar a l’aplicació del joc, en fotografia, vídeo o àudio, depenent del repte proposat. Cada repte sumarà punts, i en acabar la gimcana, els punts totals seran afegits al rànquing general.

L’aplicació utilitza la càmera del mòbil, la gravadora de veu, i la geolocalització a partir de Google Maps.

Com s’hi juga?

Per a poder jugar és necessari registrar-se i escollir un avatar. L’aplicació del joc la formen quatre pantalles: el meu perfil, mapa, reptes i rànquing. Des de l’app es poden rebre notificacions, inscriure’s a gimcanes, veure els reptes geoposicionats de la resta de jugadors, entre d’altres.

Quan es programa una gimcana, fins a 20 jugadors s’hi poden inscriure. El dia indicat a l’hora indicada, els participants es reuneixen al punt de trobada i allà s’inicia el joc.

Al començar la gimcana, els jugadors han de buscar per la ciutat els reptes geoposicionats. Aquests sempre seran participatius i es necessitarà l’ajuda de persones del carrer o d’altres usuaris del joc. Un cop realitzat un repte, es penjarà a l’aplicació, i es podrà anar a cercar el següent.

Una vegada completats tots els reptes, es verifica que tots s’hagin realitzat correctament i es sumen els punts corresponents al rànquing. Els punts de cada repte depenen del temps que es tarda en completar-lo. Si es tarda menys de 2 minuts en realitzar un repte, es sumen 10 punts, en canvi, si es tarda més de 2 minuts, només se’n sumen 3.

storyboard

Els reptes

Per assolir els diferents reptes, és necessària l’ajuda de la gent del carrer externa al joc, o bé la d’altres usuaris de la gimcana. Tots els reptes seran participatius, i fàcils de transmetre audiovisualment. Un cop assolit el repte, es penjarà la fotografia, el vídeo o la gravació de veu a l’aplicació del joc.

Els avatars

L’usuari, en registrar-se, té la possibilitat d’escollir l’avatar que més li agradi o amb el que més s’identifiqui. Es pot escollir d’entre 20 avatars fets amb dibuixos de línia senzills i de colors plans, representant diferents estils de persones. El jugador té la possibilitat de canviar d’avatar sempre que vulgui.

Els referents utilitzats són els dibuixos de linia de colors plans i vius, com per exemple, els personatges creats per als dibuixos animats, com Scooby-Doo. Els personatges mostren diferents arquetips de persones, per que qualsevol jugador s’hi pugui sentir identificat.  (Com per exemple, una àvia, una noia enfadada, un noi amb ulleres…)

EL joc està dirigit a persones a partir de 16 anys, és per això que hi ha una gran varietat d’avatars, i aquests són amb una estètica dirigida a qualsevol edat.

Objectius pedagògics

 • Trencar amb l’aïllament que produeix l’addicció a les noves tecnologies. Es proposa jugar a l’espai públic i tenir contacte amb persones de manera física i real.
 • Fomentar l’ajuda entre persones de manera desinteressada. Els reptes plantejats s’han d’assolir amb l’ajuda de persones externes al joc.
 • Incentivar activitats lúdiques al carrer. Es juga al carrer, i amb persones que hi transiten.
 • Aconseguir crear relacions entre persones desconegudes. Per aconseguir els reptes és essencial demanar ajuda a persones externes al joc.
 • Fer ús de les noves tecnologies per potenciar la interacció física entre les persones i amb l’entorn. És necessari utilitzar l’smartphone per a trobar els reptes i poder-los penjar.

Esquema del jocesquema_estat_joc-05Plafó

Captura de pantalla 2016-06-02 a les 10.30.20

Visualitzar i descarregar el PDF

Prova del joc:

Kazoku Game

 

 Objetivos del juego

Conseguir desbloquear todos los mundos para llegar al mundo final. Para ello deben conseguir encontrar los Sukirus de cada mundo y superar todas las pruebas. Así podrán desbloquear cada uno de los mundos.

 Objetivos pedagógicos

Actualmente vivimos en una sociedad en la que las relaciones entre padres e hijos se han visto muy dañadas por la falta de conciliación familiar debido a la incompatibilidad que existe entre la vida familiar y la vida laboral. Los avances tecnológicos han permitido que los niños tengan otra manera para jugar y experimentar pero en cierto modo en muchos casos los niños no usan las tecnologías de una manera favorable porque llevan en muchas ocasiones al aislamiento y, por consecuencia, al deterioro de la inteligencia emocional y las relaciones interpersonales, sobretodo con los familiares.

El objetivo de este juego es utilizar el videojuego como vinculo emocional entre padres e hijos superando misiones y ayudándose mutuamente a partir de las habilidades de cada uno de ellos posea. También se trata de un juego de desarrollo cognitivo para los niños.

Estructuras lúdicas

En el juego hay distintos Surikus, que son unas piedras de diferentes colores que contienen energia en el mundo Kazoku. El objetivo del juego es conseguir el máximo de Sukirus possibles.

Kazoku_Plafon(RGB)-01.jpg

Usos de las tecnológias

 • Compartir en Facebook (després de cada prueba y el ranking final)
 • Google Maps (para algunas pruebas)
 • Geolocalización
 • Cámara del dispositivo
 • Grabadora del audio del dispositivo
 • Reconocimento de huellas dactiláres

Psinosis del juego (Abstract)

1. Primero hay que crear el perfil i nombre: Antes de jugar deben ponerse de acuerdo para escoger que tipo de Kazoku querrán ser eligiendo entre varios tipos. Esto servirá para interactuar y para crear su identidad para que puedan jugar con otras familias.

2. Registro de huella Kazoku: Para ser un Kazoku no bastara solo en resgistarse y escoger nuestro perfil, tambien, tanto padres como niños deberan registrar sus huellas para poder acceder a su Kazoku. Para entrar se necesitaran la huella del padre y el hijo. Un Kazoku no puede actuar solo en su mundo.

3. Entrar el mundo Kazoku y superar la primera parte: ¡Ya se puede empezar a jugar! Se iniciara el juego en la primera parte del mundo y se debera poder llegar hasta el mundo final: el submarino, para conseguir todos los Sukirus possibles y ser la familia Kazoku con más energia de todo el planeta. El juego consistirá en superar diferentes misiones que se dividirán por el tipo de inteligencias de Gagner (Sukirus). Estas habilidades estarán ilustradas con unos objetos que se indentificarian con un color. Estos Sukirus són necesarios para desbloquear cada uno de los mundos.

Rubies

Hay un rubie escondido en cada mundo. Los rubies són tesoros que permiten tener una pista o una información extra para poder resolver las pruebas.

Sukirus

Los Sukirus són las pruebas que tendrán que ir superando para poder debloquear los mundos. Estas se encontraran escondidas en los mundos y deberan encontrarlos y superarlos. En la primera pantalla abra uno de cada, en la segunda dos, en la tercera cuatro y así consecutivamente. Estos Sukirus estan basados en las inteligécias múltiples de Gardner.

Inteligencias de Gardner (Sukirus)

Gardner es un psicólogo profesor en la Universidad de Harvard que desarrolló una teoria innovadora sobre la inteligencia humana. Propuso que la vida humana requiere del desarrollo de varios tipos de inteligencia. Así pues, Gardner no entra en contradicción con la definición científica de la inteligencia, como la «capacidad de solucionar problemas o elaborar bienes valiosos».

Este juego ayuda a potenciar el desarrollo de estas inteligencias mediante pruebas:

Pruebas de habilidad logico-matemàtica: Misiones relacionadas con la lógica y el pensamiento racional.

Pruebas de lingüística: Misiones relacionadas con la escritura y la lectura (descifrar mensajes).

Pruebas sobre espacio-visual: Misiones relacionadas con la expresión artística y de orientación

Pruebas sobre naturaleza: Misiones relacionadas con el medio ambiente

Pruebas de inteligencia emocional: Misiones relacionadas con la empatia y las relaciones

Prueba de inteligencia musical: Misiones relacionadas con la música y los ritmos.

Personajes del juego, los Kazokus

En el juego no hay personajes principales. Únicamente hay Kazokus, que son un tipo de especie que vive en una realidad paralela, el mundo Kazoku. Estos Kazokus son seres fantásticos, de colores y con apariencia de “monstruitos”.  Los Kazokus se agrupan por grupos familiares en los que hay dos adultos Kazokus los hijos.

 

personaje textura perfil-01.png

 Infografia del juego

 

Kazoku_Plafon(RGB)-01 2

Organigrama

esquema-01.jpg

Diseño de las pantallas

El juego esta realizado con el estilo gráfico del Flat Design. Es un diseño muy atractivo para los niños y para los adultos. Teniendo en cuenta que se trata de un juego para padre e hijos es un tipo de ilustración muy apropiado.

Para dar personalidad al diseño y para que sea más atractivo para los adultos se ha optado por añadir una textura de papel.

personajes-01.jpg

pantalla comenzar-01.jpg

Pantalla principal-01.jpg

dsdsdsd.png

has conseguido un sukiru-04.jpg

 

Elementos gráficos del juego

Aqui podemos ver los elementos gráficos que podemos encontrar el juego.

Kazoku_Plafon

 

 

¡ATRÉVETE!

Nombre:

¡ATRÉVETE!

Autoras:

Dana Gutierrez

Ingrid Lara Pacheco

Laura Jaramillo

Vídeo teaser:

Póster presentación:

Cartel-11

Target:

Un juego para personas descaradas.

Tic:

 1. Sistema de geolocalización utilizando google maps como plataforma base.
 2. Uso de cámara y micrófono del dispositivo móvil para compartir las acciones realizadas.
 3. Red social propia con un funcionamiento similar a plataformas como instagram.

Game tokens:

Puntos (moneda): se consiguen al superar una prueba. Se obtienen más o menos puntos en función de la complejidad de la prueba.

Premura temporal: Para realizar cada prueba hay un límite de tiempo. Este se puede apreciar en la pantalla donde se informa el objetivo de la prueba. El tiempo destinado al desarrollo de cada prueba va en función a la dificultad de llevarla a cabo.

Objetivos pedagógicos:

El objetivo pedagógico principal es entender, des del punto de vista de estas personas, las diferentes discriminaciones sociales que sufren por el resto de la sociedad, ya sea por su físico, edad, enfermedades, etc. 

Objetivos lúdicos: 

 • Aprender a aceptar con buen humor las diferentes situaciones, fuera de tu zona de confort, a las que el juego obligar a ponerse. 
 • Conseguir superar los retos planteados para dar a tu equipo la máxima puntuación y de ente modo acumular tu también el mayor numero de puntos en tu recorrido general de partidas.

Estructura lúdica:

La partida se desarrolla con la estructura de gincana en la que los diferentes jugadores deberán ir superando las diferentes pruebas, haciendo un cambio de roles con las personas que sufren estas discriminaciones sociales, para conseguir la máxima puntuación de su clan para proclamarse líderes. Además de esto cada clan va acumulando los puntos de sus integrantes que lo situara en mayores posiciones del ranking general.

Sinopsis:

¡ATRÉVETE! consiste en un juego de realidad mixta donde los participantes deberán jugar en una gincana de pruebas donde deberán ponerse en la piel de personas discriminadas socialmente para poder superarlas. En la pantalla del juego les aparecerán 4 cartas de las que deberán elegir una. Esta carta les dirá la prueba que deberán realizar, lo puntos que ganarán si la superan que variarían según el tiempo que tarden en realizarla. Cada prueba proporciona unos puntos individuales para el jugador que irá acumulando en las diferentes partidas como su evolución en el juego y estos puntos se acumularan a la puntuación general del clan al que pertenezca en ese momento. 

Cada prueba realizada se deberá documentar y subir en la aplicación para que el resto de jugadores valoren si se ha superado o no. El jugador que ha realizado la prueba tendrá 24h para conseguir 10 votos a favor para considerarla superada.

Las pruebas se realizarán de manera individual, así el jugador podrá ir sumando puntos para subir de puesto dentro del equipo. En el se distinguen tres rangos: El primer puesto pertenece al líder, los 5 siguientes a las manos derechas y el resto los secuaces. Cuan mayor al que pertenezca el jugador más puntos obtendrá al superar las pruebas.

Trama argumental:

Año 2030, vivimos en un mundo donde la corporación de gobierno pretende dominar la vida de las personas y la sociedad ha sido vencida por la vergüenza implantada por ellos. Aparentar ser gente normal, tener una vida rutinaria y aburrirse son los must de la temporada. Hoy en día las personas solo viven a desgana, duermen, comen y trabajan.

A lo largo del planeta surgieron una serie de opositores al sistema, los clanes de la resistencia. Braguitas, Bananas y Pollo frito entre otros, bajo el lema de “Atrévete” buscan sumar adeptos a sus filas y salvar al mundo de la dominación de la vergüenza. 

Personajes:

Cada jugador se registra y acto seguido escogerá un clan al que pertenecerá durante el juego. Cada usuario está representado en el mundo virtual por el icono de su clan. 

Clanes:

 • Pollo frito: este icono hace referencia a la discriminación que sufren las personas con trastornos alimenticios pues la comida frita y basura son muy comunes en la sociedad actual y los causantes de muchos de estos tipos de trastornos.

pollofrito

 • Banana: originaria de África y Asia pero presente en todo el mundo hace referencia a la discriminación racial de personas que están con nosotros pero son originarias de otro país.

banana

 • Lady Moustache (como referente tenemos a Queen en su videoclip de I WANT TO BREAK FREE) : esta imagen te hace dudar de si es una mujer con bigote o un hombre vestido de mujer y hace referencia a las discriminaciones por la orientación e/o identidad sexual de las personas, aunque cada vez es mas aceptada, son discriminadas socialmente.

dfvdvsfv

 • Huevones (imagen de un león como parte contradictoria, o como en la serie televisiva de Aquí no hay quien viva dicen: leones o huevones refiriéndose a lo que a continuación se explica): Hace referencia a la discriminación que pueden sufrir personas con un carácter diferente al de la mayoría. Como por ejemplo que no te guste salir de fiesta si tienes 20 años o que seas tímido para hablar en público cuando la sociedad te presiona para que seas como los demás.

leon

 • Hipster: se asocia a una moda alejada de las corrientes predominantes, basados más en lo independiente. Lo que vendría a ser la anti moda y hace referencia a la discriminación que sufren las personas que no van  a la moda.

hip

 • Freak:  Darth Vader es un emblema freak reconocido, en la sociedad actual aún se sigue discriminando a la gente que es considerada freak.

kawaii1

 • Urinal: este objeto se utiliza al principio y al final de nuestra vida y hace referencia a la discriminación por edad que sufren tanto los niños como los ancianos que quedan al margen de la sociedad.

orinal0

 • Sexy Hot: hace referencia a la discriminación de género ya que aún siendo ropa interior que llevamos todos a fin de cuentas se hace una fuerte distinción entre géneros.

lichten

 • Narciso: esta mujer embelesada por su reflejo hace referencia a la obsesión de la sociedad actual por la apariencia estética y crea una presión social por estar guapo y joven que te rechaza o te avergüenza.

msdgfs

Interface:

Las pantallas e iconos finales son una unificación de los lenguajes que hemos usado como referentes, dichos lenguajes se explican más adelante.

Organigrama:

organigrama final

Referentes:

En primer lugar el Pop Art, en el que basamos la estética de diseño. El Pop Art fue un importante movimiento artístico del siglo XX que se caracteriza por el empleo de imágenes de la cultura popular tomadas de los medios de comunicación, tales como anuncios publicitarios, cómic, objetos culturales y del mundo del cine. Pero sobretodo en las obras de Roy Fox Lichtenstein un pintor estadounidense del Pop Art, artista gráfico y escultor, conocido sobre todo por sus interpretaciones a gran escala del arte del cómic. Las tipografías del juego son similares a las que el autor utiliza en sus obras como en el ejemplo que mostramos a continuación.

roy-lichtenstein-m-maybe-1963

Imagen de una de las obras de Roy Fox Lichtenstein

En segundo lugar otro de los lenguajes utilizados en el diseño es el del mundo del cómic. La manera de poner los textos, las tipografías, las imágenes con líneas negras que recortan las figuras y por supuesto las onomatopeyas.

8-427_Marvel_Comic_Heroes_hd

Imagen de diferentes cómics

Student abroad – survival kit

Title
Student abroad – survival kit

 Team
Mariolina Pacelli, Federica De Fraia, Gulcan Selcuk

 Introduction
The first feeling you have in your first few months abroad will be to total freedom: no one will decide when to wake up, eat, study or sleep. Your parents are far away and your Professor doesn’t give a damn about how frequente the lessons are: it is your responsibility.
Its up to you to use this freedom to the best way… or the worst way.
Have fun, live fully your experience off-site, but remember why you’re there: you owe it to your parents, but you owe it above all to yourself.

 

Objective
Manage your time

 • Learn the basics of personal productivity: if you are a student abroad, you don’t have to worry about only the university, but also of what to eat tonight and bills to pay.
 • Stop procrastinating: there is a “disease” that unites thousands of students, is called: procrastination.

 

Game play
At the beginning of the game you have to create your avatar. You can create it in your own image and likeness. You have to insert your personal dates: your city abroad; the name and the address of your university abroad; the language of the city that hosts you; the day when you have to pay your rent; the time of the alarm; the time of the lessons.

You have to play to earn “coins”. With your coins you can buy in the Game’s shop concerts/parties/markets/events/museums/little trips/train discount tickets.

 

This app consist in:
Minigames 

• The bell
This mini-game helps you to wake up on time and not to be on late.
It consists in a really noisy alarm and you can stop it only after solving a logic game (math exercises, memory games, questions…)

• Pay the rent
This mini-game is unlocked only in the day when you have to pay the rent of your apartment(in the reality). The best example to explane this game it’s like Temple Run or Subway surf. You are your avatar that have to run on time to the bank and step around obstacles and distractions (the traffic, the people in the street, your friends that want to have a party…).

 

Social games

• I’m the chef
You are literally the chef. The app propose to you some ingredients and you have to mix it to create healthy and tasty recipes.

• Here!
It works with geo-localization. You have to upload your position in the begin of each lesson and earn coins.

 

Social contests
On the Facebook page of the game each month there are some contests with which if you win you can earn coins

• Cooking contest
You can post your healthy recipes with the photos of the plats that you can really cook and get likes and the winner will earn 1000 coins.

• Before and after
In this contest you can upload the photo of your room before and after that you clean it. The winner is the best cleaner.

•Drunk selfie
In this contest the most bizzarre photo win.