ordre dia per la classe 31 maig

 

  • 1.Selecció de les memòries millors per passar-les al nou bloc
  • 2. Revisió final de la part gràfica.
  • 3. Preparació d’originals per tallar a l’Ateneu de fabricació (demà és la darrera sessió).

 

 

Anuncios

24 Maig 2018

Hola a tothom, el dijous 24 Maig avaluarem les tasques que tenim pendents:

  1. Revisió de memòries al bloc de cada alumna.
  2. Revisió de la part gràfica millorada.
  3. Preparació de prototips per a la sessió del dia 31.
  4. Enquestes d’avaluació del professorat

Avaluació de les tasques pendents

Hola a tothom, el dijous 15 de març avaluarem les tasques que tenim pendents:

0. Portafoli i presentació.

Fes-te un bloc on et presentes als teus companys/es amb un breu text i penja una selecció dels teus treballs de disseny, il·lustració, fotografia, etc. i les teves competències i habilitats (programes de disseny que domines, tècniques de prototipat, habilitats de redacció i conceptualització, coneixement previ dels jocs, etc.) per ajudar a formar grups de treball més equilibrats. Després penja el link al teu bloc en el post de presentació del bloc de l’assignatura.

1. Anàlisi d’un joc de taula. Jugueu a algun joc de taula i descriviu-ne les regles, i com ha estat l’experiència (el joc és lent, ràpid, d’acció, reflexiu, estratègic,..) Com és el taulell, les fitxes, els daus, les cartes (si n’hi ha)

Fitxa d’anàlisi

2. Puja 3 referents a cadascun dels taulells de Pinterest que vam dir:   Serious Game_packaging i gràfica ; Serious Game_taulell ;  Serious Game_Game Tokens.

3. Formació de grups de treball de 4 ó 5 persones, tenint en compte les funcions que assolirà cada membre del grup (disseny gràfic de logotip, il·lustració de caselles, taulell de joc, i cartes de joc si n’hi ha, disseny tridimensional del taulell i les peces en fusta, disseny d’unes regles de joc i redacció de la memòria). Cada membre pot fer més d’una cosa però us recomano que mireu els portafolis que han fet les vostres companyes i companys per tal de tenir grups de treball equilibrats i complerts.

4. Triar una temàtica de joc al voltant del lema de la convocatòria d’enguany: “Immigració i ciutats multiculturals” i emplenar una fitxa amb els trets fonamentals del joc que voleu fer.

Fitxa sinopsi

Fonts d’informació sobre “Immigració i ciutats multiculturals”

Manuals de Barcelona acció intercultural

http://ajuntament.barcelona.cat/bcnacciointercultural/ca/manuals-antirumors

S.O.S Racisme

http://www.sosracisme.org/el-racisme

2017-18 Benvinguda alumnes 2nQ Jocs de taula

JOC TOP MANTA

Inês de Almeida, Rocio Perez de Tudela, Marina Sans, Andrea Gallego y Erica Mesa.

https://ericamesablog.wordpress.com

JOC PANGEA

Hector Barberán, Ibtissam L’Alami, Andrea Ochoa, Cristina Quincoces, Daniela Silva.

https://andreaochoadesign.wordpress.com/

JOC ELSEWORDS

Laura Carrasco, Eva Casado, Julia García, Teresa Quintanilla y Marta Villar.

https://juliagarciamirror.wordpress.com/blog/

JOC WIP

Clara Alejandre, Clàudia Curto, Miriam de la Gama, Miriam Mesa, Núria Morató

https://miriameguz.wordpress.com/2018/06/07/wip/

_____________________________________________________

 

 

 

 

https://nuriamorato.wordpress.com

inesdealmeidadiseno.wordpress.com

rocioperezdetudela.wordpress.com

lauracarrascodisseny.wordpress.com
mdelagama.wordpress.com
miriameguz.wordpress.com
curtoclaudia.wordpress.com
claraalejandre.wordpress.com
https://andreagallegodisseny.wordpress.com/2018/02/15/andrea-gallego/
https://marinasansnewman.wordpress.com/2018/02/15/marina-sans/
https://martavillardiseno.wordpress.com/blog/
evacasadoblog.wordpress.com

https://teresaquintanillaportfolio.wordpress.com/2018/02/15/presentacion/
https://cristinaquincoces.wordpress.com/blog/

https://danielaeseuve.wordpress.com/

https://ibtissamlalamiazabdar.wordpress.com/

barbrandblog.wordpress.com

andreaochoadesign.wordpress.com

tuldra.wordpress.com

Catalan National Television (TV3) talks about our Serious Games Design Workshop (University of Barcelona) and our students’ award winning game “Last Hope. A Week in the Street.”

lasthopeTV3

A ‘L’ofici d’educar’ l’Albert Murillo, de ‘Generació digital’, ens parla a ‘Les TIC per educar’ d’un joc seriós (serious game): ‘Last hope, a week in the street’, fet per quatre estudiants del 3r curs del grau de Disseny de la Universitat de Barcelona, que combina entreteniment amb la presa de consciència d’un problema social.

Origen: ‘Les TIC per educar’: ‘Last hope, a week in the street’

 

Articles a La Vanguardia i a El Mundo sobre “Last Hope” i el Taller de Disseny de Serious Games

lasthopeVAN

http://www.lavanguardia.com/vida/20170615/423414533771/un-videojoc-creat-per-estudiants-de-disseny-de-la-ub-convida-a-posar-se-en-la-pell-dun-sensesostre-de-barcelona.html

mundo

http://www.elmundo.es/cataluna/2017/06/15/59426ffdca4741153a8b45af.html