FIND HOME BCN

Ernest Durantes, Xisca March, Saioa Ispizua, Roger Costa

  1. Agenda Social

BASE DE DADES La base de dades de partida per la creació d’aquest videojoc parla sobre el lloguer mitjà mensual (€/mes) De: Mercat contractual de lloguer a Barcelona per districtes.

http://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/timm/ipreus/habllo/a2016/tdte1.htm

TEMÀTICA SOCIAL La temàtica social d’aquest joc, és la problemàtica en la que es troben milers de persones a l’hora de trobar un pis per viure a Barcelona. Un dels principals problemes és l’augment desproporcionat dels preus de lloguer, sumat a l’aparició de pisos turístics, desnonaments…

  1. Normes de joc i estructura d’interacció

REFERENTS DE NORMES DE JOC A l’hora d’ elaborar les normes, hem pres com a referentsels jocs “Joinville school avenue” I “Réfugeés”:

Joinville School Avenue

La immigració està creixent de cada cop més particularment amb tots els problemes que coneixem a causa dels països en plena revolució. Un tema molt delicat i difícil quan veiem el nombre de persones que aterren a les fronteres o a la costa per mitjà d’un transport improvisat.

L’avinguda de l’École de Joinville és rellevant perquè és un joc seriós que tracta els problemes dels centres de detenció administrativa amuntegats en condicions molt difícils. Aquestes institucions serveixen per empresonar als estrangers que esperen la deportació.

Per a cada resident, cal un registre detallat de la seva persona: edat, nacionalitat, estat de salut i curs està disponible si fa clic a cada un d’ells. Tots tenen aquest punt en comú d’estar en una situació irregular.

Es va inspirar en els esdeveniments de 2008 quan el Centre de Retenció Vincenne va ser destruït per un incendi després d’un motí provocat per la mort d’un dels detinguts.

El paper de director de l’establiment i intentaràs administrar el centre. Pot millorar les habitacions, netejar-les, cuidar els detinguts o reprimir-o tractar de ajudar-los a obtenir documents o expulsar-los del país. Tindrà un pressupost de respectar tot i l’augment de pacients. No podràs ocupar-te d’ells individualment, ja que són nombrosos. Alguns es molestaran, altres es emmalaltiran.

Réfugeés

Els refugiats són un joc seriós amb doble utilitat. Permet al públic en general descobrir notícies de manera original (Newsgames), i també és un bon Edugame per a l’aprenentatge de la professió al futur periodista.

Els refugiats us conviden a jugar com a enviat especial d’Art per fer el vostre propi informe.

4 destinacions estan programades de setembre a desembre: Nepal (actualment), Iraq a l’octubre), Líban (novembre) i finalment Txad (desembre).

Avui hi ha 52 milions d’éssers humans obligats a viure en un país que no és seu i, sovint, en condicions incòmodes i incòmodes com ara tendes de campanya, llençols o rajoles.

Durant aquests quatre mesos, podreu demanar-vos la foto de diferents cineastes, fotògrafs, escriptors i dissenyadors per crear els vostres propis informes l’objectiu és explicar la història d’aquests refugiats. Com van arribar allà, quines són les seves esperances, la seva vida quotidiana?

En col·laboració amb l’Oficina de l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats, Art, podeu conèixer aquests refugiats i els diferents actors de les associacions: metges.

Depenent de les vostres eleccions, recopilarà vídeos i fotos que us permetran fer un article coherent per satisfer la vostra demanda. Tindreu 5 dies i un temps limitat per a cada dia. Alguns llocs només són accessibles en determinats moments o progressaran per desbloquejar-los.

A la seva disposició, documents, un Xat per correspondre amb l’editor que us guiarà si es desvieu de l’assumpte, un mapa del camp i alguns documents que us permetran recopilar informació.

https://www.youtube.com/watch?v=YzIDTSvtDYs

  1. Món fictici

TRAMA ARGUMENTAL Ens situem en el context de la Barcelona actual, on gent amb diferents realitats intenta trobar un pis de lloguer per a viure. En plena crisi, i amb la pujada dels preus del lloguer a la ciutat, en gran part degut a l’especulació immobiliaria i l’aparició del turisme massiu, trobar un pis per viure es converteix en una veritable odissea. Malgrat les adversitats, els personatges han d’intentar trobar un lloguer adequat a les seves necessitats.

NORMES DEL JOC El joc té 5 personatges diferents i en primer lloc, el jugador n’ha de triar un. Amb l’elecció del personatge (i el pressupost que té assignat) s’inicia la partida.

1- Els personatges que apareixen en el joc tenen un pressupost màxim per destinar al lloguer del pis, i només poden ser col·locats en habitatges amb el mateix preu o inferior al que disposen. Els pisos que apareixen en el mapa no tenen visible el seu valor.

2- Un cop es col·loca el personatge sobre un pis d’algun dels districtes, apareix un missatge revelant el preu que té, i per tant si pot pagar el lloguer o no. En cas de que el protagonista del joc s’hi pugui quedar, el jugador suma punts i pot intentar col·locar un dels altres personatges. Si el preu de l’habitatge és superior al pressupost del personatge, el jugador perd una de les 3 vides que té.

3- Si el jugador no aconsegueix col·locar el personatge en 3 intents, de manera que perd totes les vides, s’acaba el joc i a la pantalla apareix un missatge amb la mitjana dels preus de lloguer mensuals de cada districte on ha intentat llogar un habitatge sense èxit.

4- Per cada personatge que s’aconsegueix distribuïr el jugador suma punts al marcador final.

5- No es pot col·locar cap personatge en un habitatge ple (marcats en vermell) o amb un preu superior al pressupost del que disposa.

6- En alguns moments del joc, poden apareixer missatges indicant algun desnonament, la pujada de preus, o fins I tot l’aparició de pisos turístics.

PERSONATGES

No hi ha prou espai al blog, però es poden consultar al drive.

ARQUETIPS DE PERSONATGES

No hi ha prou espai al blog, però es poden consultar al drive.

ROLS ACTANCIALS

– Subjecte o heroi:  En el cas del nostre joc, pots triar entre 5 personatges. De manera que l’escollit és el subjecte amb el que el jugador jugarà la partida i per tant, es converteix en l’heroi (amb la missió de trobar un pis que s’adapti a les seves necessitats)

– Objecte/Objectiu: Col·locar tots els personatges en habitatges, de manera que ningú es quedi sense poder llogar un pis a Barcelona.

– Ajudant: En el nostre cas, no hi ha un personatge fisicament que tingui la funció d’ajudant, però durant el transcurs del joc el mateix jugador pot trobar alertes que indiquin la baixada d’algun dels preus. (tot I que és poc comú que passi)

– Antagonista/Oponent : El temps, I els preus elevats son els principals oponents en aquest joc. A més a més, de la mateixa que apareixen alertes d’ajuda (descrites en el punt anterior) També hi ha avisos negatius, explicant que hi ha hagut algun desnonament a personatges ja col·locats, pujada de preus, aparició de pisos turístics…

– Destinatari: El destinatari és el mateix jugador, que rep punts cada vegada que pren una bona decisió, i per tant aconsegueix col·locar un dels personatges en un habitatge.

REFERENTS ESTÈTICS Com a referència per als personatges, hem utilitzat una estètica “cabezona” amb el cap molt gran i donant molta importància a les faccions de la cara (Que ens ha permès emfatitzar en les característiques culturals de cada ètnia representada)

No hi ha prou espai al blog per penjar les imatges, però es poden consultar al drive

ESBOSSOS

No hi ha prou espai al blog per penjar les imatges, però es poden consultar al drive

RESULTAT FINAL

No hi ha prou espai al blog per penjar les imatges, però es poden consultar al drive

ESCENARIS I REFERENTS Com a primera referència per crear els escenaris tenim l’estètica de jocs com el Habbo, on els edificis es representen en una perspectiva isomètrica que dóna la sensació, tot I no ser-ho, de 3d. A part del habbo, hi ha molts jocs que utilitzen aquesta mateixa estètica (en son exemples Farmville, myhospital o simpsnon’s city)

DESCRIPCIÓ DE L’ESCENARI El primer escenari que trobem en el nostre joc és el del mapa de Barcelona separat en districtes pintats en diferents colors. És aquí on s’ha d’arrossegar el personatge fins a posar-lo dins d’un dels districtes. Un cop seleccionada la zona, apareix la vista del barri en perspectiva (similar a habbo per exemple) de manera que es poden visualitzar tots els edificis disponibles i ocupats.

SISTEMA DE REPRESENTACIÓ  Com s’explicava en els referents, el sistema d’utilització que hem utilitzat, és el d’una perspectiva molt similar a la isomètrica. Que permet veure els carrers i els edificis amb claredat.

ESBOSSOS

No hi ha prou espai al blog per penjar les imatges, però es poden consultar al drive

GAME TOKENS En el nostre joc, els game tokens son; en primer lloc el pressupost que té cada personatge per destinar al lloguer. A més a més, també hi ha la puntuació que el jugador aconsegueix cada cop que col·loca un personatge en un pis, i els cors, que representen les 3 vides o intents que es tenen per aconseguir-ho.

PANTALLES I TRANSCURS DEL JOC

No hi ha prou espai al blog per penjar les imatges, però es poden consultar al drive

1- Pantalla inicial, amb l’opció de jugar, visualitzar les normes i accedir a més informació sobre el tema del lloguer a Barcelona.

2- Pantalla per triar el personatge amb el que es començarà a jugar. Hi ha 5 opcions amb diferències en el pressupost

3- Pantalla amb el mapa de Barcelona i el personatge triat (Captura de pantalla2)

El jugador ha d’arrossegar el personatge fins el districte on cregui que pot trobar un habitatge que s’adapti a les seves necessitats. Al passar per sobre de cada districte, aquests queden seleccionats, com es pot veure en l’exemple (Captura de pantalla3)

4- Un cop el personatge entri en un dels districtes, en aquest cas l’eixample, s’obre la pantalla amb tots els edificis disponibles en aquesta zona. (Captura de pantalla 4)

Arrossegant el personatge en un dels edificis, es pot comprobar si per preu, és adequat i per tant s’hi pot quedar. Si és així, el jugador sumarà punts i ho tornarà a intentar amb un dels altres personatges. En cas contrari perd una vida, i si té 3 errors consecutius acaba el joc, mostrant-se el missatge on s’explica quina és la mitjana de lloguer en els barris en els que s’ha intentat jugar (Captura de pantalla 5)

  1. Investigació

TEMES A TRACTAR

–  En primer lloc, i com a eix central del joc, hem volgut tractar la temàtica de les dificultats en que es troba la gent a l’hora de buscar pis a Barcelona.

– Tot I no ser realment un tema a tractar, a l’hora de crear els personatges hem tingut en compte, i hem volgut representar la multiculturalitat que té la ciutat de Barcelona.

MISSATGE/HIPÒTESI La nostra proposta es basa en el lloguer de pisos de la ciutat de Barcelona, separada en diferents districtes. L’objectiu principal del joc és la distribució de persones en els diferents pisos de lloguer que aniran apareixent en el transcurs del temps. Aquests, aniran variant de preu i de situació segons el districte on es trobi. Al mateix temps, s’aniran complicant les situacions (tal i com passa en la vida real de la majoria de persones), com per exemple la variació del nombre d’habitacions de les que disposa el jugador per tal de col·locar una família (2 nens=2 habitacions mínim). Factors com: la massificació d’habitants en determinats barris, la desigualtat, injustícies, canvis de preus en les immobiliàries, la paciència dels clients i/o famílies i un etcètera d’obstacles que faran que el jugador agafi una certa intriga i conscienciació.

OBJECTIUS PEDAGÒGICS I SOCIALS Com s’ha anat explicant en la memòria, en aquest videojoc tractem el tema del preu dels lloguers a Barcelona, i el que es vol aconseguir és fer veure al jugador d’una manera lúdica, les dificultats que hi ha a l’hora de buscar un habitatge per viure en aquesta ciutat, sobretot degut als preus desproporcionadament elevats. El que s’ha volgut aconseguir amb aquest joc doncs, és proporcionar la informació sobre el preu del lloguer mitjà (tret de la base de dades) fent veure al jugador, lo difícil o en alguns casos impossible que és trobar un lloc on viure en una ciutat com Barcelona.

 

 

 

 

 

 

Anuncios