In my skin

Marta Carballo | Anna Juvé | Ester Rafael | Jonathan Sánchez | Sara Utgés

In my skin és un joc de taula per fins a sis jugadors on cada persona representa un personatge d’arreu del món. L’objectiu de cada jugador és aconseguir els passaports dels sis continents responent preguntes i abançant casella a casella.

In my skin és un joc de simulació on els jugadors prenen consciència de les situacions dels diferents grups socials i cultures arreu del món. Avançant continent per continent tindràs l’oportunitat de viure situacions pròpies del paper que jugues dins de cada país i hauràs de ser fort i afrontar el bo i el dolent per aconseguir el teu objectiu.

SESSIÓ 1: CONCEPTUALITZACIÓ
11.05.2017

 • Regles del joc:

– Cada jugador tira el dau, el que treu el número més alt escull a quina casella d’inici vol començar, i és el que té el primer torn. L’ordre del joc segueix les agulles del rellotge.
– Cada jugador pot moure’s en la direcció que vulgui.
– Cada vegada que un jugador es mou, ha de treur
e una carta, llegir-la, i fer l’acció que indiqui.
– Quan un jugador cau en la casella passaport, aconsegueix el passaport d’aquell continent.
– L’objectiu del joc és aconseguir tots els passaports

 • Materials del joc:

– Taulell: Consta d’un entramat de caselles sense un sentit fixat que recorre els 5 continents.
– Peces/personatges: 6 peces, cadascuna és un personatge (refugiat, polític, estudiant, sense llar, dona musulmana i minusvàlida.
– Targetes: existeixen dos tipus de targetes, les targetes de passaport s’hauran d’escollir quan es vulgui aconseguir un passaport i s’hagi caigut dins la casella indicada, i les targetes generals, que són les que s’han de llegir i seguir quan es cau dins les caselles de il·lustracions.

En aquesta primera sessió tots els elements del joc estàn impresos en paper de 160g.

 1. PDF amb informació detallada de la FASE 1

SESSIÓ 2: PROTOTIP EN PAPER
18.05.2017

WhatsApp Image 2017-06-14 at 15.56.35

 • Millores realitzades després d’analitzar el feedback:

– Afegir les caselles específiques de la presó, l’hospital, l’inici i el passaport.
– Formalització dels personatges.
– Formalització del taulell per zones, corresponent als 6 continents.

 • Regles del joc:

– Cada jugador tira el dau, el que treu el número més alt escull a quina casella d’inici vol començar, i és el que té el primer torn. L’ordre del joc segueix les agulles del rellotge.
– Cada jugador pot moure’s en la direcció que vulgui.
– Cada vegada que un jugador es mou, ha de treure una carta, llegir-la, i fer l’acció que indiqui.
– Quan un jugador cau en la casella passaport, aconsegueix el passaport d’aquell continent.
– L’objectiu del joc és aconseguir tots els passaports

 • Materials del joc:

– S’afegeixen les targetes de passaport. El jugador les obté quan cau a la casella de “passaport”. Tant les targetes com el taulell i les peces de joc estàn impreses en paper de 160g.

 • Feedback:

– Joc lent
– Falta de caselles específiques, gairebé a totes has d’agafar una carta.
– Els jugadors s’han quedat tots sense tirar a l’hora i el joc ha quedat bloquejat.
– Poca relació entre els dibuixos de cada zona(turistic) i el missatge que es vol donar al joc (crítica).
– Els dibuixos son atretzzo, no tenen cap funció, però a l’hora treuen molt de protagonisme al taulell.

PDF amb informació detallada de la FASE 2

SESSIÓ 3: MAQUETES
25.05.2017

WhatsApp Image 2017-06-14 at 15.56.37

 • Millores realitzades després d’analitzar el feedback:

– Es simplifica el taulell i el joc per a que sigui més fàcil obtenir el passaport i que no es faci massa llarg.
– Es regulen les accions de les targetes per a què no puguin quedar tots els jugadors sense torn.

 • Regles del joc:

– Regles del joc més simplificades
– A l’inici del joc, cada jugador escull un passaport a l’atzar, dins d’aquest hi ha el personatge amb el que jugarà.
– Fer document, llibret o quelcom amb les regles del joc escrites

 • Materials del joc:

– S’afegeixen les preguntes per guanyar el passaport de cada continent
– Cada jugador té un document de passaport on poden anar posant les fitxes de passaport que van guanyant
– Menys caselles en el taulell, així és més fàcil caure en la casella per aconseguir el passaport de cada continent.
– Quan es cau en la casella de passaport el jugador ha de respondre una pregunta per aconseguir-lo, si l’encerta obté el passaport d’aquell continent.
– Només s’ha d’agafar targeta de joc quan es cau dins d’una casella amb dibuix, no s’ha d’agafar targeta cada vegada que el jugador tira.
– No hi ha presó ni hospital
– Hi ha una única casella d’inici, i a partir d’aquí cada jugador es pot moure en el sentit que vulgui
– Canvi de la forma del taulell, del recorregut

 • Feedback:

– Segueix faltant full de regles del joc
– Pot ser és un pèl lent el joc
– Afegir més caselles de interacció per a que no hi hagi tants moviments sense fer res en caselles en blanc
– Fer targetes amb més denúncia social sobre la situació de cada personatges
– Fer el joc una mica més complexe
– Alguns jugadors volen que sigui més fàcil aconseguir el passaport ja que hi ha preguntes complicades i que és difícil de saber, però altres jugadors prefereixen que es compliqui aconseguir el passaport
– No dividir la casella d’inici
– Ampliar el passaport, informació sobre cada personatge
– Adaptar les cartes de joc perquè càpiguen al taulell

PDF amb informació detallada de la FASE 3

SESSIÓ 4: RESULTAT FINAL
08/06/2017

WhatsApp Image 2017-06-14 at 15.56.36

Simulació_pintura.png

 • Sinopsis del joc:

In my skin és un joc de simulació on els jugadors prenen consciència de les situacions dels diferents grups socials i cultures arreu del món. Avançant continent per continent tindràs l’oportunitat de viure situacions pròpies del paper que jugues dins de cada país i hauràs de ser fort i afrontar el bo i el dolent per aconseguir el teu objectiu.

 • Regles del joc:

Per començar a jugar cada jugador haurà de triar un personatge i llençar el dau: qui tregui el número més alt començarà a jugar.

L’objectiu dels jugadors és aconseguir el passaport de cadascun dels 6 continents, guanyarà el personatge que aconsegueixi primer tots els passaports.

Podràs moure’t pel taulell lliurement, sense un sentit concret, tenint en compte allò que hi ha escrit a cada casella on caiguis. En aquelles caselles on hi ha una il·lustració d’algun element característic del país hi hauràs d’agafar una carta del continent on estàs i llegir i fer el què indica que li passa al teu personatge. Per aconseguir cada passaport, un cop s’hagi caigut a la casella corresponent, s’haurà d’agafar una carta de passaport i encertar la pregunta.

Si caus a la casella de la presó o de l’hospital hauràs d’estar-t’hi un torn sense llençar; si caus en la casella on hi ha indicat + 1 PASSAPORT se t’atorgarà un passaport nou i al mateix temps, si hi caus en la de – 1 PASSAPORT se te’n treurà un (si no en tens cap no passa res).

 • Materials del joc:

El joc consta d’un taulell hexagonal que simula el terreny de joc (els 6 continents), les 6 peces de personatges, que inclouen un minusvàlid, una dona musulmana, un refugiat, un polític, una persona sense sostre i una estudiant; 6 passaports amb la informació de cada personatge, targetes generals i específiques per a aconseguir el passaport i la fitxa on s’hi expliquen les regles del joc.

El joc s’ha fabricat a partir de fusta DM de 0’3 i 0’4 mm. EL taulell, les peces de cada jugador i els passaports s’han tallat i gravat amb làser sobre fusta DM i tant les fitxes generals, com les de passaport i les regles del joc s’han imprès sobre paper de 200g.

PDF amb informació detallada de la FASE 4

PDF_Annex_Materialgrafic

PDF_targetes

Anuncios

INSIDE

Nadia Blanco | Ainara de la Torre |Paula Galindo | Paula Garcia | Diego Morales | Raúl Sáez

cabecera.jpg

INSIDE es un juego de mesa que pretende visibilizar las enfermedades mentales. El objetivo es llegar al final del laberinto que resulta la vida de aquellas personas que padecen alguna enfermedad mental y conocer las peculiaridades de cada una de ellas.

fot1.jpg

Visualiza más fotografías en el siguiente link.


INSTRUCCIONES DEL JUEGO

Necesario para jugar:

– De 2 a 6 jugadores.
Dado de 6 caras para tirar cada turno.
Cartas específicas y generales.
Fichas del tablero (inicio, fin, rectas y curvas con diferentes casillas).

Antes de comenzar la partida cada jugador elegirá una enfermedad mediante el comecocos (insomnio, desorden alimenticio, personalidad múltiple, síndrome de Tourette, bipolaridad y esquizofrenia) y el más joven de los jugadores empezará la partida. El orden será el mismo que el de las agujas del reloj.

Puedes crear el tipo de tablero que quieras con las fichas que dispones. La única condición es que contenga las casillas de inicio y final. Con esto puedes regular también el tiempo de las partidas haciéndolas más largas o cortas según las fichas que tenga.

Reglas básicas:

– Al comenzar el juego todas las fichas están en la casilla de salida.
– Cada jugador tiene que tener a mano su mazo de enfermedad, mientras que las cartas generales estarán cerca del tablero.
– La partida se desarrolla por turnos. Cada jugador lanzará el dado una sola vez en cada turno (a no ser que lo digan las cartas).
– El jugador está obligado a mover la ficha siempre que se tira el dado, a no ser que una carta te lo impida.
– El objetivo del juego es llegar a la casilla final: la «estabilidad emocional».

Tipos de casillas:

casillas.png

Compañero: elegirás un compañero y cuando él tire, avanzarás con él las mismas casillas.
Buen día: avanzas una casilla.
Mal día: retrocedes una casilla.
Carta general: se roba una carta del mazo de cartas generales.
Zona de confort: no haces nada.
Comecocos: usa el comecocos (lo hará otra persona) y la enfermedad que marque será el siguiente en tirar. Se reanuda el juego a partir de esa persona.
Carta específica: se roba una carta del mazo de tu propia enfermedad.

Tipos de cartas:

Carta general: el jugador, poniéndose en la piel de alguien con la enfermedad que tiene, deberá responder alguna de las opciones según considere. Siempre se deberá hacer la acción que dictamine la carta.
Carta específica: cada carta tiene un síntoma típico de la enfermedad y una descripción de cómo afectaría a la persona que lo padece. Siempre se deberá hacer la acción que dictamine la carta.


En las siguientes fases se muestra el proceso de creación del juego. Para saber más sobre cada una de estas, se adjunta un PDF con información más detallada.

FASE 1: Conceptualización

1. SINOPSIS DEL JUEGO

Se decidió el tema tras un brainstorming de cuestiones sociales que nos resultaban invisibilizadas, como los micromachismos, el calentamiento global, etc. Finalmente, se escogieron las enfermedades mentales, ya que es un tema muy estigmatizado pero a la vez muy común que poca gente trata.

2. MATERIALES DEL JUEGO

foto fase 1 materiales.jpg

Tablero: Espiral con diferentes niveles (maqueta en papel).
Cartas específicas: describen los síntomas y dan instrucciones al jugador. Se roban al caer en unas casillas determinadas. Se propone una imagen para cada enfermedad.
Cartas generales: Ante un suceso vital se dan varias opciones, según la opción elegida se avanza o retrocede en el juego.
Fichas: representan la posición del jugador.
Propuesta de nombre: INSIDE (haciendo referencia a ponerse en la piel de otro).
Propuesta de logotipo: silueta de un umbral en el que entra la primera sílaba del nombre.

3. FEEDBACK

– Tablero: resulta confuso por las flechas, no se sabe bien cuándo subir. Hacen falta más casillas de robar carta específica, ya que hay muy pocas y no cumple con uno de los objetivos del juego: que se conozcan las enfermedades y sus síntomas.
– Al principio resulta lento porque hay demasiadas casillas de mal día.
– Hay demasiado azar en los juegos y muy poca de decisiones por parte de los jugadores, esto puede resultar perjudicial pues todo es según la suerte que tengas con los dados.

1- PDF CON INFORMACIÓN MÁS DETALLADA


FASE 2: Primeros prototipos

1. SOLUCIONES ADOPTADAS

Los elementos mejorados del juego respecto la primera fase de conceptualización han sido:
– Tablero: se ha reducido la cantidad de casillas de «mal día» y «buen día» y se ha añadido las casilla de compañero y de comecocos para hacer más variado el sistema de juego.
– Cartas: se ha modificado la dinámica de las cartas generales para permitir a los jugadores tomar más decisiones a lo largo de la partida. Las cartas plantearán una situación y tres opciones, entre las que el jugador debe elegir, pensando en alguien con esa misma enfermedad.

2. MATERIALES DE JUEGO

gg

Tablero: se ha hecho un prototipo de cartón en espiral para ver la estructura que tendrá en un futuro.
Cartas específicas: es donde se mostrarán los síntomas y una frase que el jugador tendrá que seguir. Se roban al caer en una casilla de carta específica.
Cartas generales: en estas cartas el jugador tomará una decisión según diferentes situaciones que suelen pasar en el día a día y, al igual que las específicas, se roban al caer en una casilla de carta general.
Comecocos: para decidir el personaje inicial y también se ha incorporado una casilla en el tablero con el fin de alterar el orden de quién es el siguiente en tirar en la partida.
Fichas para cada personaje para poner en el tablero.

3. FEEDBACK

– Reglas: hace falta concretar más las reglas del juego con tal de que no haya confusiones.
– Tablero: añadir más casillas de robar cartas generales y específicas, ya que es uno de los puntos fuertes del juego y, al no tener muchas casillas de ese tipo, no se suelen leer. Es confuso a la hora de saber cuándo subir, así que hay que encontrar un método para solucionarlo. Hacerlo más grande pues en una misma casilla no caben más de dos fichas y hay obstaculización.

2- PDF CON INFORMACIÓN MÁS DETALLADA


FASE 3: Formalización

1. SOLUCIONES ADOPTADAS

Los elementos mejorados del juego respecto la segunda fase han sido:
– Tablero: se ha decidido hacer un rompecabezas, ya que el sistema circular no se aguantaba y resultaba confuso a ojo de los jugadores. Las casillas del tablero se han hecho más grandes para que no se formen aglomeraciones ni confusiones.
– Reglas: Se han especifidado las reglas, haciendo que estas sean más claras y no den pie a dobles sentidos.
– Cartas: se han cambiado las generales y se ha generado un nuevo diseño para ellas.

2. MATERIALES DE JUEGO

fase 3.jpg

Tablero: se ha cambiado la dinámica del círculo con varios niveles por un rompecabezas que permite que el jugador construya su propio recorrido y así pueda regular el tiempo de juego y que no siempre sea el mismo, ya que tiene la capacidad de cambiar el ritmo.
Cartas específicas: es donde se mostrarán los síntomas y una frase que el jugador tendrá que seguir. Se roban al caer en una casilla de carta específica. Se han añadido ilustraciones en cada carta para ilustrar cada síntoma.
Cartas generales: también se ha cambiado la dinámica para que el juego no sea tan azaroso, en estas cartas el jugador tomará una decisión según diferentes situaciones que suelen pasar en el día a día y se roban al caer en una casilla de carta general. Se ha formalizado esta propuesta.
Comecocos: para decidir el personaje inicial y también se ha incorporado una casilla en el tablero con el fin de alterar el orden de quién es el siguiente en tirar en la partida.
Fichas para cada personaje para poner en el tablero.

3. FEEDBACK

– Hay que pensar más en cómo se concreta la casilla de compañero, ya que resulta un poco confuso.
– Hay altas probabilidades de que el comecocos se repita a la hora de elegir personaje.

3- PDF CON INFORMACIÓN MÁS DETALLADA


FINAL

1. PLANOS

El tablero consta de 16 piezas (6 rectas, 8 curvas, inicio y final) con 4 casillas en cada una. Se han hecho los planos en Rhinoceros para hacer corte y grabado con láser. El material ha sido una plancha de madera contrachapada de 5 milímetros.
Las medidas que se muestran en la imagen son en centímetros.
planoacotado [Convertido]-01 copia.jpg

2. CARTAS

Cada mazo de enfermedad contiene 19 cartas cada una con un síntoma, una ilustración y una descripción diferente. Tras la impresión en papel de 250 gramos fotográfico, se han redondeado las puntas.

cartaspost.jpg

3. COMECOCOS

El diseño del comecocos se ha mejorado para que sea más visual y siga con la línea gráfica de las cartas y el tablero.

comecocos.jpg