In my skin

Marta Carballo | Anna Juvé | Ester Rafael | Jonathan Sánchez | Sara Utgés

In my skin és un joc de taula per fins a sis jugadors on cada persona representa un personatge d’arreu del món. L’objectiu de cada jugador és aconseguir els passaports dels sis continents responent preguntes i abançant casella a casella.

In my skin és un joc de simulació on els jugadors prenen consciència de les situacions dels diferents grups socials i cultures arreu del món. Avançant continent per continent tindràs l’oportunitat de viure situacions pròpies del paper que jugues dins de cada país i hauràs de ser fort i afrontar el bo i el dolent per aconseguir el teu objectiu.

SESSIÓ 1: CONCEPTUALITZACIÓ
11.05.2017

 • Regles del joc:

– Cada jugador tira el dau, el que treu el número més alt escull a quina casella d’inici vol començar, i és el que té el primer torn. L’ordre del joc segueix les agulles del rellotge.
– Cada jugador pot moure’s en la direcció que vulgui.
– Cada vegada que un jugador es mou, ha de treur
e una carta, llegir-la, i fer l’acció que indiqui.
– Quan un jugador cau en la casella passaport, aconsegueix el passaport d’aquell continent.
– L’objectiu del joc és aconseguir tots els passaports

 • Materials del joc:

– Taulell: Consta d’un entramat de caselles sense un sentit fixat que recorre els 5 continents.
– Peces/personatges: 6 peces, cadascuna és un personatge (refugiat, polític, estudiant, sense llar, dona musulmana i minusvàlida.
– Targetes: existeixen dos tipus de targetes, les targetes de passaport s’hauran d’escollir quan es vulgui aconseguir un passaport i s’hagi caigut dins la casella indicada, i les targetes generals, que són les que s’han de llegir i seguir quan es cau dins les caselles de il·lustracions.

En aquesta primera sessió tots els elements del joc estàn impresos en paper de 160g.

 1. PDF amb informació detallada de la FASE 1

SESSIÓ 2: PROTOTIP EN PAPER
18.05.2017

WhatsApp Image 2017-06-14 at 15.56.35

 • Millores realitzades després d’analitzar el feedback:

– Afegir les caselles específiques de la presó, l’hospital, l’inici i el passaport.
– Formalització dels personatges.
– Formalització del taulell per zones, corresponent als 6 continents.

 • Regles del joc:

– Cada jugador tira el dau, el que treu el número més alt escull a quina casella d’inici vol començar, i és el que té el primer torn. L’ordre del joc segueix les agulles del rellotge.
– Cada jugador pot moure’s en la direcció que vulgui.
– Cada vegada que un jugador es mou, ha de treure una carta, llegir-la, i fer l’acció que indiqui.
– Quan un jugador cau en la casella passaport, aconsegueix el passaport d’aquell continent.
– L’objectiu del joc és aconseguir tots els passaports

 • Materials del joc:

– S’afegeixen les targetes de passaport. El jugador les obté quan cau a la casella de “passaport”. Tant les targetes com el taulell i les peces de joc estàn impreses en paper de 160g.

 • Feedback:

– Joc lent
– Falta de caselles específiques, gairebé a totes has d’agafar una carta.
– Els jugadors s’han quedat tots sense tirar a l’hora i el joc ha quedat bloquejat.
– Poca relació entre els dibuixos de cada zona(turistic) i el missatge que es vol donar al joc (crítica).
– Els dibuixos son atretzzo, no tenen cap funció, però a l’hora treuen molt de protagonisme al taulell.

PDF amb informació detallada de la FASE 2

SESSIÓ 3: MAQUETES
25.05.2017

WhatsApp Image 2017-06-14 at 15.56.37

 • Millores realitzades després d’analitzar el feedback:

– Es simplifica el taulell i el joc per a que sigui més fàcil obtenir el passaport i que no es faci massa llarg.
– Es regulen les accions de les targetes per a què no puguin quedar tots els jugadors sense torn.

 • Regles del joc:

– Regles del joc més simplificades
– A l’inici del joc, cada jugador escull un passaport a l’atzar, dins d’aquest hi ha el personatge amb el que jugarà.
– Fer document, llibret o quelcom amb les regles del joc escrites

 • Materials del joc:

– S’afegeixen les preguntes per guanyar el passaport de cada continent
– Cada jugador té un document de passaport on poden anar posant les fitxes de passaport que van guanyant
– Menys caselles en el taulell, així és més fàcil caure en la casella per aconseguir el passaport de cada continent.
– Quan es cau en la casella de passaport el jugador ha de respondre una pregunta per aconseguir-lo, si l’encerta obté el passaport d’aquell continent.
– Només s’ha d’agafar targeta de joc quan es cau dins d’una casella amb dibuix, no s’ha d’agafar targeta cada vegada que el jugador tira.
– No hi ha presó ni hospital
– Hi ha una única casella d’inici, i a partir d’aquí cada jugador es pot moure en el sentit que vulgui
– Canvi de la forma del taulell, del recorregut

 • Feedback:

– Segueix faltant full de regles del joc
– Pot ser és un pèl lent el joc
– Afegir més caselles de interacció per a que no hi hagi tants moviments sense fer res en caselles en blanc
– Fer targetes amb més denúncia social sobre la situació de cada personatges
– Fer el joc una mica més complexe
– Alguns jugadors volen que sigui més fàcil aconseguir el passaport ja que hi ha preguntes complicades i que és difícil de saber, però altres jugadors prefereixen que es compliqui aconseguir el passaport
– No dividir la casella d’inici
– Ampliar el passaport, informació sobre cada personatge
– Adaptar les cartes de joc perquè càpiguen al taulell

PDF amb informació detallada de la FASE 3

SESSIÓ 4: RESULTAT FINAL
08/06/2017

WhatsApp Image 2017-06-14 at 15.56.36

Simulació_pintura.png

 • Sinopsis del joc:

In my skin és un joc de simulació on els jugadors prenen consciència de les situacions dels diferents grups socials i cultures arreu del món. Avançant continent per continent tindràs l’oportunitat de viure situacions pròpies del paper que jugues dins de cada país i hauràs de ser fort i afrontar el bo i el dolent per aconseguir el teu objectiu.

 • Regles del joc:

Per començar a jugar cada jugador haurà de triar un personatge i llençar el dau: qui tregui el número més alt començarà a jugar.

L’objectiu dels jugadors és aconseguir el passaport de cadascun dels 6 continents, guanyarà el personatge que aconsegueixi primer tots els passaports.

Podràs moure’t pel taulell lliurement, sense un sentit concret, tenint en compte allò que hi ha escrit a cada casella on caiguis. En aquelles caselles on hi ha una il·lustració d’algun element característic del país hi hauràs d’agafar una carta del continent on estàs i llegir i fer el què indica que li passa al teu personatge. Per aconseguir cada passaport, un cop s’hagi caigut a la casella corresponent, s’haurà d’agafar una carta de passaport i encertar la pregunta.

Si caus a la casella de la presó o de l’hospital hauràs d’estar-t’hi un torn sense llençar; si caus en la casella on hi ha indicat + 1 PASSAPORT se t’atorgarà un passaport nou i al mateix temps, si hi caus en la de – 1 PASSAPORT se te’n treurà un (si no en tens cap no passa res).

 • Materials del joc:

El joc consta d’un taulell hexagonal que simula el terreny de joc (els 6 continents), les 6 peces de personatges, que inclouen un minusvàlid, una dona musulmana, un refugiat, un polític, una persona sense sostre i una estudiant; 6 passaports amb la informació de cada personatge, targetes generals i específiques per a aconseguir el passaport i la fitxa on s’hi expliquen les regles del joc.

El joc s’ha fabricat a partir de fusta DM de 0’3 i 0’4 mm. EL taulell, les peces de cada jugador i els passaports s’han tallat i gravat amb làser sobre fusta DM i tant les fitxes generals, com les de passaport i les regles del joc s’han imprès sobre paper de 200g.

PDF amb informació detallada de la FASE 4

PDF_Annex_Materialgrafic

PDF_targetes

Anuncios

ANALISIS DEL ROL ACTANCIAL DEL “JUEZ”

Diego Morales
Raúl Sáez Del Collado
Marta Carballo

Rol actancial: Juez (o árbitro/destinador/proveedor)

El juez es aquel personaje que adopta el rol de motivar al sujeto a cumplir su objetivo. Es una fuerza que mueve al sujeto a ejercer una función haciéndole de guía espiritual o líder moral. Éste personaje puede también actuar como árbitro en el conflicto.

El juez es un personaje que no tiene una presencia permanente en los hechos. Su participación es un recurso para ordenar, exponer, entrabar, relacionar, coordinar y también retardar el desarrollo de los acontecimientos.

En videojuegos el rol del juez o proveedor es “quien propone la aventura los objetivos del juego y los medios para conseguirlos. También es quien vitorea al jugador cuando supera una prueba y le anima a volverlo a intentar cuando falla” 1.

1 Joan Morales i Moras. (2015). SERIOUS GAMES, diseño de videojuegos con una agenda educativa y social. Barcelona: UOC (UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA).

Arquetipos que pueden jugar éste rol:

a) El líder experimentado (sabio): 

Según el imaginario colectivo, el arquetipo del líder suele estar caracterizado por ser un personaje mayor en edad que el personaje principal, de rasgos adultos visibles, y suele vestir de forma más sobria. En cuanto a sentimientos se refiere, el líder suele ser reservado y no expresa fácilmente lo que siente por el personaje principal. Suele expresar un carácter más autoritario.

Los rasgos de la personalidad de un líder son lo que le posicionan como mejor individuo para el cargo. En primer lugar, un líder debe tener grandes habilidades comunicativas: “expresar de forma clara y asertiva las ideas, instrucciones y opiniones, así como conseguir que el mensaje sea escuchado y comprendido. También es propio de un líder la capacidad para saber escuchar y tomar en cuenta todas las opiniones, individuales y colectivas, que lleguen a él” 2. La segunda característica de la personalidad de un líder es la capacidad para determinar metas y objetivos y la de planificación y desarrollo: “la dirección de un grupo requiere saber cuál ha de ser la hoja de ruta para guiarlo […] y cuando ya se han fijado los objetivos, es imprescindible trazar un plan para lograrlos” 2. Por último, uno de los rasgos más importantes en un líder es su carisma: “definiendo el concepto como la capacidad para atraer y causar buenas sensaciones, así como llamar la atención y mostrarse agradable y empático a los ojos de las demás persona” 2.

2 Bertrand Regader. (25/03/2012). Los 10 rasgos de personalidad de un líder. 01/03/2017, Psicología y mente Sitio web: https://psicologiaymente.net/personalidad/rasgos-de-personalidad-lider#!

Algunos ejemplos de personajes que ejercen éste rol son los siguientes:

IMATGES ARQUETIP 1.jpg

 

Carballo Ribera, Marta

b)Rol Actancial Gobernante o el dirigente. 

Se asocia con la creación del orden y el mantenimiento de las reglas. Su función principal es la de organizar, poner paz, unificar y armonizar su alrededor. Este subcaracter del ego es una especie de Rey Arturo de la Mesa Redonda, siempre encargado de que todo esté en perfecto orden y estado.

 

Asume la responsabilidad de su propia vida. Le da orden a su vida al tiempo que se preocupa por el bienestar de su entorno inmediato, la sociedad y el mundo. Actúa para hacer de su vida exactamente lo que desea que sea. Encuentra el modo de generar prosperidad para mantener la expresión de quien es. Siempre está buscando la manera de encontrar el potencial de la gente a la que influencia para que puedan usar sus dones de manera productiva.

 

El gobernador se encarga de dirigir y supervisar que todo funcione correctamente, aparte de observar, guía a sus ciudadanos encaminándoles por la vía correcta. El gobernante puede tener un carácter de corrupción pero también de saber que es lo mejor para los suyos.

 

Un gobernador es aquel que gobierna, que ejerce la acción de gobernar, ejerce una función de conducción. Además de la administración general del territorio a su cargo, tenían funciones militares y judiciales ejerciendo apelación de las decisiones de los superiores, y a su vez sus sentencias podían recurrirse ante la Audiencia.

3 TopyWopy. (2014). Los 12 arquetipos comunes. 01/03/2017, de CREATERO Sitio web: https://createro.wordpress.com/2014/04/04/los-12-arquetipos-comunes/

Ejemplos de personajes que pertenecen a éste arquetipo:

personajes.jpg

Sáez Del Collado, Raúl

c) El juez absoluto:

Con el arquetipo del juez absoluto es aquel que tiene un poder absoluto y definitivo al momento de juzgar las acciones del personaje principal, pero sobre todo, el del villano. Este tiende a ser frío y calculador, sin remordimiento de conciencia, usualmente apático. Eso se entiende en el momento en el que hablamos de la sobrenaturalidad de muchos de los jueces absolutos por excelencia. Estos seres usualmente tienden a ser sobrenaturales, están exentos de sentir, de compadecerse y aunque por lo general se representan con rasgos humanos, sus rasgos físicos son difusos.

Ejemplos del juez absoluto:juez.jpgMorales Morando, Diego

FICHA TÉCNICA DE UN PERSONAJE

 

neganperfil.jpg
Nombre:
 Negan

Significado asociado: Albus. Apodo Romano, lo que significa “blanco, brillante” en latín.
Percival. Nombre de un mítico caballero del folclore Británico, que supuestamente se halla en busca del Sagrado Grial.
Wulfric. Lobo poderoso.
Brian. De origen celta: el fuerte, de gran fortaleza. Dumbledore. La autora de la saga, JK Rowling dice que la palabra proviene de “bumblebee”, que significa abejorro, y añade que le gustaba la idea de que Albus tarareara y canturreara para sí mismo, imitando el zumbido de dicho animal.

Rol actancial y arquetipo: Personaje con falta de empatía y emociones, agresivo y sádico, narcisista, antisocial, auto importancia, exceso de poder, poseedor de un derecho absoluto, arrogante, manipulador, imposición de autoridad.

Sobre todo esto el impone las reglas y sus ideales, castigando de manera sádica a quien no las cumpla, manipulador de su entorno, castiga sin ningún remordimiento a quien no cumpla con sus reglas, al ser narcisista se impone por encima de los demás, teniendo el aspecto de ser superior frente a todo el resto, este en ningún momento muestra remordimiento, emociones o empatía por ninguno de los personajes con los que interactúa.

Descripción física y gestualidad: Es un hombre de complexión alta, con musculatura, vestimenta que lo muestra como un ser rudo, malvado y duro, siempre limpio y con gestos de superioridad. Cabello corto y con una mirada decidida, sin gestos de miedo o sentimiento alguno.

WEBGRAFÍA

http://www.ceip.edu.uy/IFS/documentos/2015/lengua/recursos/Jornada6/esquema-actancial.pdf

https://pierabriganti.com/the-walking-dead-psicologia-tv-series/

http://br.mundopsicologos.com/artigos/psico-e-tv-o-perfil-narcisista-e-antissocial-de-negan-the-walking-dead