SERIOUS GAME: B-U

Alícia Bosch
Ana Servera
Mar Amengual

1 Agenda social

1.1 Open data

Aquestes bases de dades ens informen sobre les persones de diferents nacionalitats per nombre i barris de Barcelona.

http://opendata-ajuntament.barcelona.cat/data/es/dataset/immigracio-lloc/resource/dfd3e797-c0dd-4a40-a901-2fe51e17559e

http://opendata-ajuntament.barcelona.cat/data/es/dataset/immigracio-nacn/resource/ecce9e23-f6df-4d0d-9d9b-a3882ad33c2a

Tot i que no es tracta d’una base de dades de l’open data són dades extretes de la Secretaria d’Habitatge a partirir de les finances dipositades en l’Incasòl durant el segon semestre del 2017.

http://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20171105/432613641467/precio-medio-alquiler-barcelona-encarece.html

1.2 Discurs social

Combateix els prejudicis i descobreix la diversitat de Barcelona

La temàtica social en la que ens hem centrat és la multiculturalitat. Avui dia, tot i que la societat ha avançat notòriament quant a aspectes de tolerància, continua havent-hi problemes a tractar i prejudicis vigents entre encara un nombre elevat d’habitants. El que volem arribar a demostrar amb aquest serious game és la barreja de nacionalitats i per consegüent de diferents cultures presents a Barcelona, a més, relacionant aquestes dades amb les del preu de lloguer de vivenda per districte volem deixar reflexionar al jugador sobre el per què de les distribucions, que tot i que a cops semblin aleatòries tenen sempre una explicació a rere que cal conèixer.

Les ciutats són per antonomàsia els llocs on la multiculturalitat defineix els seus habitants. Aquest fet es deu a que des de segles enrere i a partir de la creació de d’urbes, aquestes han tingut sempre l’objectiu de servir la societat com a centres administratius, de producció etc. Aquest fet es tradueix en l’arribada de gent dels voltants i d’altres països i continents en la recerca d’oportunitats que a zones més petites o als seus països d’origen han quedat obsoletes.

Tot i així, viure a una ciutat mai no és fàcil, per una banda, el nou vingut haurà d’adaptar-se no sols a un nou escenari, sinó que també haurà de lluitar davant  un seguit considerable d’aspectes: és molt probable que l’inmigrant no coneixi la llengua o arribi parlant-la amb dificultats, aquest pot ser un problema a l’hora de relacionar-se amb els del seu voltant. Moltes vegades els inmigrant no sols procedeixen de diferents països, sinó que també arriben des d’altres continents, on no sols la llengua és diferents, sinó que també ho és la cultura, la religió i els costums i manera de realcionar-se amb les persones.

Aquesta qüestió pot ser també una trava o una virtut, en tant que alguns aconsegueixen adaptar-se a les exigències del nou lloc de residència sense oblidar les seves arrels, mentre que d’altres pot ser prefereixen seguir relacionant-se únicament amb gent de la seva pròpia cultura/religió etc.

Ja des de temps immemorials i a qualsevol part del món  apareixen diferents barris a les ciutats. Aquests barris responen a diferents tipus de segregació (racial, cultural, econòmica…), per a posar un exemple podem parlar dels famosos calls jueus a Espanya, on clarament la marginació era una qüestió de religió i també de professió (generalment es dedicaven a l’orfebreria, i eren vists com a una amenaça per a l’economia).

Altres vegades podem parlar de barris baixos, aquelles zones que per un seguit de caracterísitques presenten un preu en relació a la vivenda bastant més econòmic, tot i remarcant que les condicions d’aquests barris són normalment precàries. Algunes vegades aquests dos factors ja esmentats es fusionen, de manera que als nouvinguts d’altres ètnies que arriben amb pocs diners no tenen altre remei que allotjar-se a aquestes zones més pobres. Cal destacar que sovint són barris problemàtics a nivell de delinqüència, prostitució i presència de drogues.

També  podem mencionar barris que corresponen a un tipus de marginació relacionada amb la identitat i sexualitat dels habitants. D’aquesta manera podem parlar de zones on hi habiten quasi exclusivament membres LGTBI (lesbianes, gays, transgèneres, bisexuals i intersexuals).

Aquests barris sempre tendran unes caracterísitques concretes (entramat molt estret, molts habitants per km2, deficiències a nivell energètic i higiènic…), en contrast amb els barris on hi habiten persones amb major poder adquisitiu (menys persones per km2, carrers més amples i lluminosos, bones condicions higièniques i energètiques…).

No sempre ens parem a pensar per què vivim aquí i no a un altre indret. Algunes vegades hem tingut la sort d’heretar una vivenda, d’altres les condicions econòmiques ens han permès viure a un barri respectable; el que sí sabem tots nosaltres quan ens demanen on ens agradaria tenir la nostra pròpia casa és l’indret on estaria, i seria extrany que algú et contestàs que li agradaria viure a un barri pobre. Si hi ha alguna cosa que tothom coneix d’una ciutat són les diferències entre els barris: alguns no es poden freqüentar els vespres, d’altres són completament tranquils a qualsevol hora del dia… és pràcticament una de les primeres coses de les que un s’informa abans de visitar o anar a viure a un nou lloc.

Tothom desitja viure a un lloc respectable i en bones condicions, el problema és que no tothom s’ho pot permetre. L’objectiu principal d’aquest serious game no només és conèixer les diferents nacionalitats presents a la ciutat de Barcelona, sinó també parar a pensar el perquè de la seva ubicació dins la ciutat.

1.3 Objectius persuasius

Davant alguns problemes que pot causar la multiculturalitat (exclusió/discriminacio racial i social, així com la segregació a diferents barris) hem establit els següents objectius per tal de que durant el seu joc permeti l’usuari deixar els estereotips i els prejudicis davant les diferents nacionalitats presents a Barcelona.

 • Reflexionar i evidenciar la relació entre el preu de l’habitatge i la varietat de cultures dels districtes.
 • Mostrar la diveristat de nacionalitats presents a la ciutat.
 • Valorar o establir una relació entre les diferents nacionalitats i els districtes que aquestes habiten.

1.3.1 Sinopsi del joc

El jugador és la pròpia persona. Es tracta d’un joc on l’objectiu és el d’arribar a conèixer les diferents nacionalitats als diferents districtes de Barcelona.

El joc es presenta com un mapa zenital de la ciutat dividit en els diferents districtes de la mateixa. El jugador haurà de desbloquejar diferents nivells de dificultat, essent els més senzills aquells districtes on el lloguer de la vivenda sigui més elevat, de manera que l’últim nivell es tractarà d’aquell barri amb el lloguer més barat.

Un cop entri a un barri determinat (ex: les Corts) un joc nou començarà: hi haurà un dispensador de bolles de 5 colors diferents, que correspondran a nacionalitats agrupades per continents.

Hem escollit bolles de colors per a representar les diferents procedències dels habitants per a no caure en possibles estereotips.

Basant-nos en les dades de les diferents nacionalitats per barris a Barcelona les hem agrupat per districtes pel fet que hi havia massa barris, com també hem agrupat les nacionalitats per continents, ja que a la base de dades sortien 99 nacionalitats diferents, que  hem solucionat agrupant per 5 continents.

L’objectiu del jugador serà el de desxifrar els percentatges reals d’habitants corresponents a cada continent als diferents districtes de Barcelona, per a això s’haurà dut a terme un sistema de percentatges previ, de manera que a cada jugada hi haurà d’haver un nombre concret de bolles de cada color per a passar al nivell següent. (ex: 15 bolles grogues-11bolles vermelles-9 bolles blaves i 4 bolles verdes)

Les bolles estaran col·locades de manera que abans de començar ja cobreixin la meitat del mapa del districte escollit (aquestes seran donades aleatòriament pel propi joc). Una vegada comenci el joc aniran sortint bolles del dispensador, de manera que s’aniran apilant unes a sobre de les altres, creant combinacions de colors que el jugador decidirà desar o llençar per tal d’aproximar-se cada vegada més a equilibrar els termòmetres. Aquest  ajudarà al jugador en la tasca per a aproximar-se a les xifres més acurades possibles: quan més pròxims estiguin els percentatges a la línia central de cada termòmetre més pròxim estarà el jugador de guanyar la partida. Sobrepassar la línia implicarà tenir un nombre de bolles excessiu, mentre que no arribar a tocar-la significarà que falten bolles del color indicat.

El jugador sabrà que ha aconseguit dur a terme la barreja correctament pel fet que els termòmetres estaran perfectament equilibrats.

2 Regles del joc

2.1 Referents de les regles del joc

Mastermind: És un joc de taula, d’enginy i reflexió, per a dos jugadors. Es juga en un tauler amb fitxes blanques i negres petites i d’altres colors, d’una mida una mica superior. Un dels jugadors tria un nombre de fitxes de colors, 4 al joc original, i posa un codi secret ocult de l’altre jugador. Aquest, prenent fitxes de colors del mateix conjunt, aventura una possibilitat contestada amb negres (fitxes de color ben col·locades) o blanques (fitxes de color amb el color correcte, però mal col·locades).

Acaba quan s’esbrina la combinació ( s’aconsegueix una combinació amb quatre negres), o bé quan s’esgota el tauler (depèn de la mida, encara que generalment són 15).

Ens ha inspirat en tant que d’alguna manera en el nostre cas es tracta també d’endevinar, de trobar la combinació real.

JOC2

 

2.2 Regles explícites

A la pantalla apareixen diferents elements que el jugador haurà d’obeir i consultar en tot moment per  aconseguir guanyar:

 1.    Un dispensador abaix al mig: anirà traient les bolles de colors, que s’aniran col·locant al mapa. Aquest anirà canviant la seva direcció, de manera que no sempre es col·locaran al mateix lloc.
 1.    El dipòsit del dispensador a l’esquerra de la pantalla: mostra les bolles que el dispensador anirà traient pròximament, d’alguna manera es tracta de donar alguna pista al jugador per a que mentre juga pugui crear algun tipus d’estratègia per a facilitar el joc.
 1.   Llençar bolles: el jugador podrà fer ús d’aquest sistema per tal de rectificar i eliminar les bolles que pensi que li sobren al mapa.Només és podran llençar combinacions de bolles (a partir de dues bolles), és a dir, bolles del mateix color que es toquin entre sí. Mai no es poden llençar bolles individuals, i les combinacions sempre inclouran el nombre total de bolles que es toquen, no es podrà escollir tirar-ne més o menys.
 1.    Els termòmetres a la dreta, s’anirà aproximant o allunyant de la línia central a mesura que avança el joc i depenent de les decisions que prengui el jugador.El jugador haurà de conslutar-ho durant la partida per a guiar-se i prendre la decisió de llençar o afegir bolles. Un cop els 5 termòmetres arribin al seu equilibri, el jugador haurà aconseguit la combinació encertada de colors. Aquest podrà passar de nivell, sempre i quan ho hagi aconseguit en el temps marcat.
 1.    El rellotge a dalt a la dreta delimitarà el temps màxim per a cada jugada (3 minuts). Si el jugador no aconsegueix finalitzar la partida en aquest temps haurà de tornar a començar-la de nou, si en canvi, la finalitza abans de que acabi, aquest temps es sumarà a la partida vinent de manera avantatjosa.

2.3 Relació entre les regles del joc i els objectius discursius.

Per una banda pot semblar deshumanitzant el fet de tractar un tema tan important i delicat com ho són les persones en forma de “simples bolles”.  Tot i així, el que volíem aconseguir a partir d’aquesta desvinculació inicial era que el propi jugador fos qui hagués de reflexionar partida rere partida el fet que les persones de diferents nacionalitats estiguin representades per bolles que alhora representen percentatges reals.

Al començament de la partida pot ser el jugador no és del tot conscient de la gravetat del problema, però a mesura que s’ha d’anar aproximant al marcador del termòmetre i ha d’ajustar el nombre de bolles que corresponen a cada continent, llençant-ne algunes i deixant-ne d’altres quedar-se al districte, el més probable és que estableixi un vincle amb les “bolles” que treu fora ja que, al cap i a la fi són bolles que a la realitat estan representades per persones reals.

maquinadestats

 

2.4 Test de jugabilitat

2.4 a Descripció del prototip

Es tracta d’un prototip a paper i cartulina molt rudimentari, amb peces de 5 colors que representen les nacionalitats agrupades per continents.

Hi ha diferents elements, com una paperera on es llencen les peces que el jugador vol eliminar i un termòmetre que senyalitza “fred” o “calent” per a saber si el jugador ho està fent bé o s’està allunyant.

2.4 b Feedback o aportacions del jugadors

Els jugadors van recomanar-nos afegir un sistema que comptabilitzàs el temps, per a que d’alguna manera hi hagués més tensió.

També van criticar els colors escollits, massa semblants als típics utilitzats a jocs tan coneguts com el bubble shooter o el tetris.

JOC

 

2.4 c Millores introduïdes

Com van recomanar-nos hem afegit un cronòmetre amb un temps de 3 minuts. També hem utilitzat una paleta de colors més uniforme i menys infantil.

Com a idea pròpia vam decidir reduir els 5 dispensadors a únicament 1 que anàs alternant bolles de diferents colors. En el cas del termòmetre, en lloc de reduir l’hem multiplicat per 5, per a facilitar el fet de saber quins grups de bolles són incorrectes i quins ja han arribat a la proporció desitjada. Vam eliminar també l’element de la “paperera” ja que, en realitat no tenia una utilitat clara, i d’alguna manera l’hem incorporat a un  nou concepte, que seria el de poder veure les bolles que aniran sortint del dispensador pròximament.

3. Món fictici del joc

3.1 Trama argumental (segle, història bla bla) sinopsi narrativa/ tràiler

El joc transcorre al present, fins i tot si el mapa i els elements del joc no donen pistes sobre l’època. Les dades (el preu de lloguer als diferents barris/districtes i les nacionalitats presents als mateixos) són actuals, com també ho és el repartiment del mapa de Barcelona.

3.2 Personatges

Hem prescindit quasi del tot dels personatges com a tal ja que, per una banda el jugador és extern ( és un joc en 3a persona).

Per altra banda tenim les bolles de diferents colors (formes abstractes per tal no caure en estereotips), que no actuen pel seu compte, sinó que són donades pel propi joc i manipulades segons les regles pel jugador. Es tracten de game tokens.

L’únic personatge que hi apareix és un noi que actua com a narrador. El seu objectiu és explicar les regles del joc, aparèixer cada cop que acaba una partida per a donar pas a la pròxima, donar algun tipus de dada d’interès etc.

3.2 a Referents d’arquetips de personatges i referents estilístics

JOC3

 

3.2 b Noms dels personatges

En el nostre cas l’únic personatge que podria tenir nom seria el narrador, així i tot hem decidit no donar-li cap nom ja que, en realitat no té altra funció que la d’explicar i narrar la successió del joc.

3.2 c Arquetips de personatges i rols actencials

No hi ha cap personatges com a tal, únicament hi trobem el narrador prèviament explicat.

JOC4

 

 

3.3 Escenaris

 1. Mapa dels districtes de Barcelona
 2. Mapa ampliat de cadascun dels districtes

3.3 a Descripció dels escenaris

 1. Mapa dels districtes de Barcelona: és l’escenari principal, mostra els districtes ordenats amb nombres que representen els nivells al qual correspon cadascun d’ells.
 2. Mapa ampliat de cadascun dels districtes: (ex. mapa de les Corts) és on tendran lloc les partides.

3.3 b Sistema de representació

Punt de vista zenital dels escenaris en tot moment.

JOC6

3.3 c Referents gràfics o estilístics

Per a la estètica dels escenaris hem optat per un flat design amb una paleta de colors que mescla els pastel per al fons i els contrasta amb colors més saturats per a la resta d’elements. Alhora hem intentant esquematitzar el màxim tots els elements i utilitzar una font llegible.

 

3.3 d Esbossos i resultat final:

JOC5

4. Pantalles del joc explicades

Pantalla 1.

Es tracta d’una pantalla introductòria al joc on s’explica breument l’objectiu del mateix i apareix el botó per tal d’iniciar el joc.

pantalla1-01

Pantalla 2.

Pantalla introductòria al primer nivell.

pantalla2-04

Pantalla 3 – 4 – 5.

Hi apareix el primer escenari de fons (del mapa general, en aquest cas és el districte de Sarrià – Sant Gervasi), alhora ens hi trobem el narrador que ens explica els components i les normes del joc.

pantalla345

Pantalla 6.

Començament del joc: el mapa ja té un nombre de bolles des del principi, a les que se li aniran afegint d’altres. Es mostra el temps que queda per a finalitzar la partida.

pantalla3-08

Pantalla 7.

Ensenya el que passa quan el jugador no aconsegueix l’objectiu i ha de repetir el nivell.

serious-game-06

Pantalla 8.

Ensenya el que passa quan el jugador aconsegueix l’objectiu i pot passar de nivell.

pantalla8-11

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s